Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blå horisont for havnasjonen Norge

Fremvoksende havbaserte industrier gir norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer muligheter til å utnytte eksisterende kompetanser og teknologier i nye markeder.

Nordsjøen: 38 blå næringsklynger er aktive i Nlrdsjø-regionen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Nordsjøen: 38 blå næringsklynger er aktive i Nlrdsjø-regionen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Sørlandet har tatt føringen i et multinasjonalt samarbeid i Nordsjøen for å ta ut potensialet innen Blå Vekst.

Hav og sjø er drivkrefter for de norske og europeiske økonomiene, og har stort potensial for innovasjon og vekst. Petroleumsvirksomhet og norske havnæringer sysselsetter over 250.000 personer og skaper verdier for om lag 850 milliarder kroner. Tilsvarende gir Europas marine og maritime sektorer arbeid til over 5 millioner mennesker og representerer en årlig verdiskaping på 500 milliarder euro.

Og det stopper ikke der. Ifølge OECD vil nye havbaserte sektorer vokse hurtigere enn fastlandsøkonomien, og skape grunnlag for betydelig vekst. Veksten vil komme innen fornybar havenergi, cruise- og kystturisme, blå bioteknologi, akvakultur, havbunnsgruvedrift, spesialiserte og autonome fartøyer, miljøvennlige skip, intelligente fangstredskaper og avanserte verktøy til fiskerisektoren, og offshore infrastrukturer som flerbruksplattformer. Ny materialteknologi og muliggjørende teknologier som digitalisering av havrommet, droner som opererer over og under vann, automasjon, robotikk og kunstig intelligens vil spille en sentral rolle.

Havrommet er viktig for å løse globale samfunnsutfordringer. Det er en kilde til mat, ingredienser til medisiner og helsekost, mineraler og proteiner, energi med mer. Men vi vet for lite om havet og er i ferd med å forsøple og ødelegge havrommet. Klima- og miljøproblemer må adresseres, og marine økosystemer og ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte. Nye tiltak iscenesatt gjennom offentlig-privat samarbeid er påkrevd for å gi rene hav og sikre sunn og trygg forvaltning av havets matressurser. Internasjonale partnerskap er påkrevd.

Ved fremleggingen av regjeringens havstrategi ”Ny vekst, stolt historie” i februar, fremhevet næringsminister Monica Mæland at Norge har ”kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og fremragende forskningsmiljøer”. Kombinert med en offensiv nasjonal satsing på næringsutvikling, innovasjon og bærekraftig havforvaltning, skal man nå målsettingen om å bli best på hav. Men konkurransen er stor – spesielt fra Asia. Gjennom strategiske partnerskap med naboland med sterke maritime og marine tradisjoner, kan norsk næringsliv lede vei i konkurransen mot Asia, og Norge sammen med resten av Europa, stå i spissen for bærekraftig havforvaltning.

«Sørlandet har tatt føringen i et multinasjonalt samarbeid i Nordsjøen.»

Annonse

Norsk næringsliv har stor tilgang på partnere i Nordsjø-regionen. 38 blå næringsklynger er aktive i denne regionen, mange med komplementære teknologier og løsninger for ulike blå sektorer. Bedriftene er hovedsaklig små og mellomstore, med potensial til å utvikle og fremme nye ideer, utløse innovasjoner og sørge for utvikling av nye markeder sammen med tunge aktører som Statoil, Marine Harvest, Maersk, Siemens, Vestas osv.

Den sørlandske næringsklyngen GCE Node og Sørlandets Europakontor har i fellesskap tatt fatt i etableringen av et innovasjons-økosystem for blå vekst, Periscope, hvor klynge-til-klynge samarbeid i Nordsjø-regionen skal hjelpe flere hundre bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer til å oppdage og utvikle Blå Vekst-muligheter til å bli lønnsomme innovasjoner. Med tanke på at mange av de nye mulighetene krever hybridløsninger fra tverrfaglig samarbeid, er det nødvendig å identifisere og forfølge nye markedsmuligheter utenfor eksisterende siloer. Dette vil sikre at Nordsjø-regionen som helhet opprettholder og videreutvikler sin nøkkelposisjon i den globale blå økonomien.

Periscope, som er delfinansiert av Interreg Nordsjø programmet, er en spennende plattform som gir bedrifter i hele landet mulighet til å delta i et åpent, internasjonalt innovasjonspartnerskap. Samtidig får vi nye internasjonale nettverk vi kan videreutvikle ideer sammen med – både på teknologisiden og markedssiden. Periscope kan således bidra til å fremme Norges marine- og maritime posisjon i norsk og europeisk sammenheng.

Neste artikkel

Politiet avfyrte skudd mens bønder demonstrerte i Nederland – gutt (16) arrestert