Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann sier at kollisjoner mellom nye veiprosjekt og traseer for en framtidig jernbane vil kunne skje flere steder.
- På omlegging av veier både fra Trondheim til Steinkjer og på Haukeli i Vinje kan det bli kollisjoner mellom vei og framtidig bane. Derfor haster det å få avklart aktuelle banetraseer, sier Westermann.

Krever samarbeid
I Nationen i forrige uke reagerte SV og Naturvernforbundet på at planlagte traseer for lyntog og ny E6 gjennom Gudbrandsdalen kolliderer flere steder. Flere politikere og organisasjoner etterlyste også helhetlige planer for utbygging av vei og baner i Norge, og ønsket et mye tettere samarbeid mellom Vegvesenet og Jernbaneverket.

Avviser at veibygging kan stanse lyntog

Norsk Bane har allerede ferdige traséforslag for høyhastighetsbaner gjennom Gudbrandsdalen, utarbeidet av Deutsche Bahn.


- Planene viser at utbyggerne mange steder kan hente ut betydelige samordningsgevinster. E6 kan for eksempel få bedre og mer miljøtilpassede løsninger ved å benytte eksisterende jernbanetrasé sørøst for Vinstra, sier Westermann.


Splitter opp
For ett år siden ba Stortinget om en utredning med sikte på bygging av høyhastighetsbaner.
- Dessverre har Jernbaneverket lagt opp til en prosess som ikke vil gi pålitelige resultater til rett tid, sier Westermann.
Ifølge ham er hovedproblemet at Jernbaneverket splitter opp utredningen i flere utlysingsfaser og en rad med mindre delutredninger. Utredningsmandatet omtaler også kun «korridorer», og ber ikke om detaljerte traséforslag.
- Samferdselsdepartementet burde ha lyst ut en helhetlig utredning. Da kunne alle aktørene fått slike nødvendige avklaringer mye tidligere, sier Westermann.