Stortingsrepresentant for KrF, Line Henriette Hjemdal, skriver i Nationen at fiskerinæringen vokser og at hun derfor er trygg på at KrFs nei til oljeboring i Lofoten Vesterålen og Senja er det riktige standpunkt. Jeg mener at debatten gjerne tegner et bilde av to motsetninger hvor oljenæringen eliminerer fiskenæringen og omvendt, uten at dette er en realitet.

Det er fullt mulig å kombinere fiske og oljeutvinning, det er noe vi har gjort på Vestlandet i mange tiår. Og selv om oljebransjen er mange ganger større i dag enn på 70-tallet, så ble det i 2016 eksportert fisk for rekordstore verdier. Regjeringen legger til rette for fiskenæringen og for at havbruksnæringen skal få vokse de kommende årene, noe som er og blir en viktig inntekt for Norge. Likevel kan vi høste både oljeressurser og fiskeressurser samtidig.

Jeg og Fremskrittspartiet mener at vi bør konsekvensutrede oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det betyr ikke at det vil bli boret på hver eneste kvadratmeter, men at vi får et kunnskapsgrunnlag for å se hvor det eventuelt er forsvarlig å utvinne olje. Oljenæringen kommer til å være en viktig næring for Norge i årene som kommer, og vil fortsatt sørge for viktige arbeidsplasser. Bransjen vil på sikt ha behov for flere oljefelt for å opprettholde aktiviteten, og da er det fornuftig å få bedre kunnskapsgrunnlag om feltene i Nord, noe som kan medføre mer aktivitet og flere arbeidsplasser til Nord-Norge.

Norsk fisk er en sterk merkevare ute i verden, og det er viktig at vi legger til rette for fiske- og havbruksnæringen. Men det er ingen fullstendig motsetning mellom fiske og oljeutvinning.