Det norske kortbanenettet for luftfart er en del av hva som gjør det moderne Norge til Norge. Øystein Sundes slentrende sang om Twin Otteren på vei fra Mo i Rana, som "spretter rundt blant fjord og fjell og skyer" er historien om Vestlandet og Nord-Norge.

Men det koster. Familien Jensen/Fjelleng Mikalsen i Kjøllefjord i Finnmark planla å fly til bestemor og bestefar i Sandnessjøen i Nordland. Tur-retur-billetter for fire med fly fra Mehamn til Mosjøen i vinterferien koster nær 50.000 kroner, fortalte NRK Troms og Finnmark i januar. Alternativet er en biltur på 1412 km og 19 timer, én vei.

For næringslivet er det ikke et alternativ å bruke dagevis i bil fra nord til sør. Det må fly. Da blir det kostbart å drive næring i nord.

Tirsdagens nyhet om halvert makspris for billettene i og til kortbanenettet, er et gledelig distriktspolitisk tiltak, med vel så stor betydning som de pågående reduksjonene i fergetakster som regjeringen er i gang med.

Les også: Jubel for kutt i flybillettprisane

Flyanalytiker Christian Kamhaug sier til NRK at den reelle prisnedgangen for de reisende kan bli 20–25 prosent som følge av regjeringens grep.

I tillegg til lavere pris fra april neste år, skal transporttilbudet fra Helgeland og nordover bli bedre, og rutestrukturen i Finnmark og Nord-Troms skal endres. Det skal bli lettere å komme seg fra Øst-Finnmark til regionhovedstaden Tromsø. Åpne anbudsprosesser øker sjansen for at nye tilbydere av flyreiser dukker opp på en flyplass nær deg i distriktene.

Endringene skjer på de såkalte FOT-rutene, der staten betaler flyoperatører for å fly ruter som ikke ville ha vært bedriftsøkonomisk lønnsomme. Akkurat som veier, kollektivtilbud og andre samferdselstiltak i distriktene heller ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, er FOT-rutene en utgiftspost til samfunnsøkonomisk lønnsom bruk av hele landet.

Miljø- og klimaengasjerte i opinionen reagerer negativt på at regjeringen gjør det litt billigere å fly i distriktene. Kritikken ser bort fra at flyet er eneste realistiske reisemåte for de aller fleste reisende fra Troms og Finnmark, ofte også internt i nord. En busstur mellom Kirkenes og Alta tar nær like lang tid som en busstur Trondheim-Oslo.

Det vil fortsatt være veldig dyrt å fly fra Kirkenes til Oslo, delvis fordi passasjerene betaler flypassasjeravgift, moms og CO2-avgift. For kortbanereisende er det langt igjen ned til enveisbilletter under tusen kroner, slik reisende mellom storbyene i Sør-Norge kan nyte godt av.

Infrastrukturen må ivareta bosetting og næringsliv i distriktene. Regjeringens flysatsing er god beredskapspolitikk, og bra for Norge.

Folk i distriktene i vest og i Nord-Norge vil også i kommende år fly fordi de må, ikke fordi det er billig.