Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil holde kraftpenger unna Bergen i storfylke

Sogn og Fjordane er et av Norges største vannkraftfylker. Nå skal fylket slås sammen med Hordaland, og politikerne forsøker å finne en ordning for å holde pengene unna regionshovedstad Bergen.

Sogn og Fjordane har ikke bare naturskjønnhet, men også verdifulle ressuser i form av vannkraft. Her Jølstervatnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix
Sogn og Fjordane har ikke bare naturskjønnhet, men også verdifulle ressuser i form av vannkraft. Her Jølstervatnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Denne uka ble det klart: Hordaland og Sogn og Fjordane er enige om å slå seg sammen til ett fylke, som skal hete Vestlandet.

I tida før intensjonsavtalen ble klar, har fylkespolitikere lett etter løsninger som kan holde pengene fra det delvis fylkeseide selskapet Sogn og Fjordane Energi i det som i dag er Sogn og Fjordane, når sammenslåinga skjer. Nå skal de ha funnet en - som Hordaland også har gått med på.

Eget fond

– Vi har fått til en løsning som sikrer at kraftinntektene også i framtida vil komme Sogn og Fjordane til gode, sier fylkesordfører Jenny Følling til NRK.

Fylket har hatt store inntekter fra kraftselskapet - de har totalt fått inn 1,2 milliarder, 1200 millioner, i utbytte på 15 år.

Løsninga fylket har kommet fram til, skal være at pengene de tar ut som aksjeutbytte fra selskapet, skal settes i et eget fond. Dette fondet kan kun brukes til utvikling i Sogn og Fjordane.

Samtidig er det, ifølge NRK, bekymring for at fylkeskommunen selger ned sin andel, slik at det bergenske BKK kan kjøpe seg opp. De eier allerede aksjer i selskapet, men har per i dag en mindre andel enn fylket (som eier 48 prosent). BKK har selv uttrykt interesse for å øke eierandelen.

Omstridt sammenslåing

Annonse

Prosessen om sammenslåing av fylker på Vestlandet har pågått i mange måneder. Opprinnelig var også Rogaland med i forhandlingene, men de sa i fjor høst nei til sammenslåinga.

I Rogaland har mye av diskusjonen gått på hvorvidt en slik sammenslåing ville styrke eller svekke fylket. Mange fryktet at Rogaland ville gå fra å være et sterkt, selvstendig fylke i sin region til å bli Hordalands "lillebror".

Sogn og Fjordane har også fryktet en maktoverføring, og derfor ligger det en arbeidsfordeling inne i avtalen. For eksempel får Sogn og Fjordane Fylkesmannen, og en egen næringsadministrasjon som skal jobbe med distriktene. Fylkesarbeidsplasser skal fordeles mellom dem.

Ting er likevel ikke helt avgjort - fylkestingene skal behandle intensjonsavtalen i februar, og selv om de trolig vil vedta avtalen ettersom den er forhandla fram av fylkesordførerne, kan de avvise den. Ì tillegg har Helge André Njåstad (Frp) som leder kommunalkomiteen på Stortinget, og dermed arbeidet med regionsreformen, uttrykt skepsis til en slik sammenslåing uten Rogaland.

Neste artikkel

Hardt ut mot krafteksporten: – Hva skal vi med en rik stat, om folket er fattig?