Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil holde kraftpenger unna Bergen i storfylke

Sogn og Fjordane er et av Norges største vannkraftfylker. Nå skal fylket slås sammen med Hordaland, og politikerne forsøker å finne en ordning for å holde pengene unna regionshovedstad Bergen.

Sogn og Fjordane har ikke bare naturskjønnhet, men også verdifulle ressuser i form av vannkraft. Her Jølstervatnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix
Sogn og Fjordane har ikke bare naturskjønnhet, men også verdifulle ressuser i form av vannkraft. Her Jølstervatnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Denne uka ble det klart: Hordaland og Sogn og Fjordane er enige om å slå seg sammen til ett fylke, som skal hete Vestlandet.

I tida før intensjonsavtalen ble klar, har fylkespolitikere lett etter løsninger som kan holde pengene fra det delvis fylkeseide selskapet Sogn og Fjordane Energi i det som i dag er Sogn og Fjordane, når sammenslåinga skjer. Nå skal de ha funnet en - som Hordaland også har gått med på.

Eget fond

– Vi har fått til en løsning som sikrer at kraftinntektene også i framtida vil komme Sogn og Fjordane til gode, sier fylkesordfører Jenny Følling til NRK.

Fylket har hatt store inntekter fra kraftselskapet - de har totalt fått inn 1,2 milliarder, 1200 millioner, i utbytte på 15 år.

Løsninga fylket har kommet fram til, skal være at pengene de tar ut som aksjeutbytte fra selskapet, skal settes i et eget fond. Dette fondet kan kun brukes til utvikling i Sogn og Fjordane.

Samtidig er det, ifølge NRK, bekymring for at fylkeskommunen selger ned sin andel, slik at det bergenske BKK kan kjøpe seg opp. De eier allerede aksjer i selskapet, men har per i dag en mindre andel enn fylket (som eier 48 prosent). BKK har selv uttrykt interesse for å øke eierandelen.

Omstridt sammenslåing

Annonse

Prosessen om sammenslåing av fylker på Vestlandet har pågått i mange måneder. Opprinnelig var også Rogaland med i forhandlingene, men de sa i fjor høst nei til sammenslåinga.

I Rogaland har mye av diskusjonen gått på hvorvidt en slik sammenslåing ville styrke eller svekke fylket. Mange fryktet at Rogaland ville gå fra å være et sterkt, selvstendig fylke i sin region til å bli Hordalands "lillebror".

Sogn og Fjordane har også fryktet en maktoverføring, og derfor ligger det en arbeidsfordeling inne i avtalen. For eksempel får Sogn og Fjordane Fylkesmannen, og en egen næringsadministrasjon som skal jobbe med distriktene. Fylkesarbeidsplasser skal fordeles mellom dem.

Ting er likevel ikke helt avgjort - fylkestingene skal behandle intensjonsavtalen i februar, og selv om de trolig vil vedta avtalen ettersom den er forhandla fram av fylkesordførerne, kan de avvise den. Ì tillegg har Helge André Njåstad (Frp) som leder kommunalkomiteen på Stortinget, og dermed arbeidet med regionsreformen, uttrykt skepsis til en slik sammenslåing uten Rogaland.

Neste artikkel

Rekordprisar på straum kan koste bønder ein halv milliard