Store trosutgifter for kommunene i 2017

Kommunene må dekke kirkens vedlikeholdsutgifter og øke tilskuddene til tros- og livssynssamfunn. Finansieringsordningen må endres om trossamfunnene skal likebehandles, mener kulturbyråd.

Kommunene må ta regninga for vedlikehold av kirker, utgifter til trossamfunn og lignende når «skilsmissen» mellom kirke og stat trer i kraft fra nyttår. Her fra Kviteseid i Telemark. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / NTB Scanpix
Kommunene må ta regninga for vedlikehold av kirker, utgifter til trossamfunn og lignende når «skilsmissen» mellom kirke og stat trer i kraft fra nyttår. Her fra Kviteseid i Telemark. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / NTB Scanpix

Kommunene er lovpålagt å dekke Den norske kirkes utgifter til bygging, drift og vedlikehold. Utgiftene som brukes på kirken deles på antall medlemmer i Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn får også samme sum per medlem. Selv om Den norske kirke fortsatt har en særstilling sammenlignet med andre tros- og livssynssamfunn, sørger likebehandlingssystemet for at de øvrige trossamfunnene får like mye for sine medlemmer.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Stor mangel på ungdomsklubber i distriktet: – Det må skje en endring