Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stabil bestand av moskus på Dovrefjell

Bestanden av moskus på Dovrefjell er stabil. Under årets telling ble det funnet 249 dyr.

Bestanden av moskus på Dovrefjell er stabil, viser årets telling. På bildet står en voksen moskus. Foto: Knut Berg-Domaas
Bestanden av moskus på Dovrefjell er stabil, viser årets telling. På bildet står en voksen moskus. Foto: Knut Berg-Domaas

Statens naturoppsyn (SNO) har gjennomført tellingen, der hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver.

Miljødirektoratet opplyser at tellingen viser at det lever minst 249 dyr på Dovrefjell nå, mot minst 220 dyr i fjor. Av disse er det minimum 114 voksne kyr, 25 dyr født i 2016 og 44 voksne okser. Resten er individer født i 2014 og 2015

– Årets resultat samsvarer godt med tellinga i 2016, fordi vi trolig ikke fant alle dyrene da, sier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO.

Før årets kalving er det 137 potensielt kjønnsmodne dyr i bestanden, som trolig gir en tilvekst på 80–90 kalver, og en bestand på cirka 330 til 340 dyr etter kalving.

Annonse

– Ut fra registreringene de siste årene, antar vi at en del av årets kalver vi dø som følge av lungebetennelse utover sensommeren og høsten, sier Bretten.

(©NTB)

Neste artikkel

Tror forventningene til helsetjenesten har økt