Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sau og Geit klager på ulvekvote

Norsk Sau og Geit mener det må tas ut nok et revir til vinteren. De mener nemndene selv kan velge hvilken ulveflokk det er snakk om.

Norsk Sau og Geit mener det må tas ut nok en ulveflokk, sånn at fire flokker tas ut i løpet av vinteren. Foto Heiko Junge / NTB Scanpix
Norsk Sau og Geit mener det må tas ut nok en ulveflokk, sånn at fire flokker tas ut i løpet av vinteren. Foto Heiko Junge / NTB Scanpix

Både Bondelaget og Naturvernforbundet har varslet at de klager på rovviltnemndenes fastsatte ulvekvoter.

Norsk Sau og Geit (NSG) har også bestemt seg for å klage. De støtter nemndenes vedtak om uttak av Slettås, Julussa og Osdalen, men mener det ikke går langt nok.

«Norsk Sau og Geit er enig med rovviltnemndene i begrunnelsen for uttak av disse tre revirene, men videre mener vi det må tas ut ytterligere ett revir. Vi presiserer at det må tas ut fire ulverevir,» skriver de i sin klage. Rovviltnemndene kan selv velge hvilken flokk den fjerde skal være, men det bør være en i nærheten av områder hvor det har vært mye beiteskader, skriver de.

De mener det må til for at bestanden ikke skal overstige bestandsmålet satt av Stortinget.

Forliket

De viser også til rovviltforliket fra 2011. Der står det blant annet at det legges til grunn at forvaltninga utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven.

Det har i flere omganger blitt tatt i bruk beitenekt de siste årene, blant annet i Rendalen i fjor.

NSG viser til at bestandsmålet nå er overoppfylt. Det gjør at ulvesonen etter deres mening har høy tetthet av ulv. De mener det er galt at de fastboende ulvene ikke utgjør noe skadepotensiale.

Annonse

«Når det til stadighet sies at norske ulver ikke representerer et skadepotensiale er dette feil. Ulv som gjorde skade på beitedyr i Sølendalen havnelag, Rendalen i 2016 vandret ut fra norsk revir. Det er også dokumentert at en av ulvene som har herjet i Ringebu/Fåvang i år har norsk DNA og har vandret ut fra et norsk revir. I tillegg vandrer et større antall svenske ulver inn i de beiteprioriterte områdene, noe som har skapt en stor katastrofe for beitedyr og beitebrukere på Hadeland så langt i beitesesongen 2017,» skriver de

De mener at denne tettheten øker presset på områdene utenfor.

«Ved å ta ut flere ulveflokker inne i ulvesonen vil det bli plass til at ulver på vandring kan etablere seg der, fremfor å forsøke etablering i beiteprioriterte områder.»

Lengre periode

Organisasjonen mener også at jaktperioden som er satt, fra 1. januar til 15. februar, er for kort.

De ønsker at jakta skal vare fra 1. oktober til 31. mars, og at det skal gjelde både innenfor og utenfor sonen. De mener ulik jakttid kan føre til krøll under den ordinære storviltjakta, og kan virke konfliktskapende.

De mener også det er lurt om noe av jakttiden sammenfaller med elgjakta, og at dette kan øke sjansen for uttak.

Neste artikkel

Sauenæringa ser på tiltak mot overproduksjon: – Kan fort snu