Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen foreslår post annenhver dag

Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår å redusere utdelingen av post til annenhver dag. 3.000 postbud kan bli overflødige.

Foto: Colourbox

Årsaken er raskt fallende postvolum, og dermed stigende kostnader ved å opprettholde dagens utdelingsfrekvens på fem dager i uken, skriver Fri Fagbevegelse.

Post annenhver dag skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenlignet med post fem dager i uken

I høringsnotatet skriver regjeringen at Posten ville gått over til levering annenhver dag allerede i år, om de bare skulle ta kommersielle hensyn.

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom sier han lenge har vært innforstått med at denne dagen ville komme, men han krever penger og tid til omstillingen som kommer.

Annonse

– Dette kommer av digitaliseringen av samfunnet, og at kundene sender færre brev. Å kjempe imot denne utviklingen, er ikke en kamp vi kan vinne. Men det er en dramatisk utfordring når mange og godt voksne ansatte risikerer å miste jobben sin i et kort tidsvindu. Vår forventning og krav er et trepartssamarbeid om denne prosessen, sier Øverland.

Det betyr penger til å gi de ansatte en verdig avslutning på arbeidsforholdet i Posten, midler til å gjøre prosessen på skikkelig vis og nok tid til å få gjort det. Det innebærer at Postkom mener en endring til utdeling annenhver dag ikke kan innføres før 2020.

Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag og høringsfristen er 6. april

Neste artikkel

Treg postgang fører til ubrukelige bakterieprøver