Ildsjeler på Dønna har gått sammen og utviklet et unikt kirkespill i Dønnes kirke som løfter hele bygda. Fra venstre; Tone Andersen og Jens A. Carlsen fra Dønnes gård – som begge har hovedroller, Kristian Johnsen fra Let Sea som er hovedsponsor, Eva Narten Høberg og Tone Lund, styremedlem i Foreningen Dønnesrosen. Foto: Hilde Andreassen
Ildsjeler på Dønna har gått sammen og utviklet et unikt kirkespill i Dønnes kirke som løfter hele bygda. Fra venstre; Tone Andersen og Jens A. Carlsen fra Dønnes gård – som begge har hovedroller, Kristian Johnsen fra Let Sea som er hovedsponsor, Eva Narten Høberg og Tone Lund, styremedlem i Foreningen Dønnesrosen. Foto: Hilde Andreassen

Løfter bygda med kirkespill

Dønnes kirke var i flere hundre år privat gudshus for Nord- Norges største gård. Dagens drivere samler hele bygda til kulturopplevelser som gir store ringvirkninger.

Dønnes Gård og Dønnesrosen

Dønnes var i flere hundre år Nord-Norges største gods – og strakte seg over enorme områder fra Vefsn til Salten.

Dønnesgodset hadde i mange hundre år egen privat kirke med gravkammer for godseierfamilien.

Oldefar til dagens driver, Jens A. Carlsen, kjøpte Dønnes Gård i 1917. Carlsen er også omviser i Dønnes kirke.

Dønnesrosen er et nytt musikkspill som tar for seg historien til kirka og gården på Dønnes.

Et forskningsprosjekt i regi av Nibio slår fast at Dønnesrosen skaper betydelige ringvirkninger for lokalsamfunnet.

KILDER: NIBIO OG FORENINGEN DØNNESROSEN

Etter å ha drevet med omvisning for lokalbefolkning og turister i Dønnes kirke i over 25 år hadde Dønnes-bonden lyst til å utvikle et historisk musikkspill som kunne gi nye og spennende opplevelser rundt den unike historien til gudshuset som i mange hundre år var privat familiekapell og tilhørte storgodset Dønnes.

Kåret til landsdelens vakreste

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Stor mangel på ungdomsklubber i distriktet: – Det må skje en endring