Liten skule – stort hjarte

Elevane på Tveit har mange moglegheitar når dei er ferdige på skulen. Som til dømes gardbrukar, hest eller hund.

Naturlig læring: Me har faget naturforvaltning der me lærer korleis ein skal forvalte naturen på ein berekraftig måte. Alle foto: Tveit vgs

Tveit videregåande skule

Tveit starta opp som jordbruksskule i 1877 og blir med det ein av Noregs eldste jordbruksskular.

Skulen består av 80 elevar.

50 internatplassar.

Ca. 35 tilsette.

Muligheit for generell studiekompetanse.

Yrkesfaglig utdanning med mulegheit for å gå ut som lærling.

Skulen har dissposisjon til mjølkefjos, sau og smågrisproduksjon.

Skulen var tidlegare fylkeskommunal, men vart seld og er no privat, og har framleis eit tett samarbeid med gardseigar.

Landbruk, hest og hund

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Hardanger Bestikk flytter produksjonen utenlands