Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håper hund kan spore ulven i Hedmark

To ulver jakter trolig sammen i fjelltraktene i Hedmark. Nå skal det igjen settes hund inn i jakta.

Det settes inn hunder i ulvejakta på fjellet i Hedmark - i et område som strekker seg gjennom kommunene Tolga, Engerdal og Tynset, for å nevne noe. Ulvejakta har hittil vist seg å være svært vanskelig. Foto: Wikipedia
Det settes inn hunder i ulvejakta på fjellet i Hedmark - i et område som strekker seg gjennom kommunene Tolga, Engerdal og Tynset, for å nevne noe. Ulvejakta har hittil vist seg å være svært vanskelig. Foto: Wikipedia

I midten av juli skrev Nationen om at fellingslaget som jakter på to ulv i Tolga, ønsket å sette inn hund i jakten. De har fått dispensasjon til dette tidligere også, fra Miljødirektoratet. Hundene har dermed også vært med ut tidligere, men de har ikke fått sluppet hunden fordi den ikke har vært nær nok ulven.

Fellingslederen mener regjeringa reagerte raskt, og påpeker at dispensasjonen kom på plass bare timer etter at henvendelsen ble sendt ut.

4. august ble fellingstillatelsen på ulven forlenget, og samtidig ga Fylkesmannen i Hedmark videre tillatelse til å bruke løs, på drevet halsende hund. Tillatelsen gjelder frem til 21. august.

Fellingslaget får også lov til å postere i bil.

47 skader

Fylkesmannen omtaler skadene i fjellområdet hvor ulven herjer, som av «relativt stort omfang». Hittil er 47 dyr dokumentert drept, og det ventes at tallet vil øke. Varaordfører Leif Vingelen sa tidligere denne uka til Nationen at lam kommer ned uten mødrene sine og at det er tydelig uro i flokken.

Vingelen manet torsdag til samling i Innlandet og mente berørte kommuner må stå sammen med tydelige krav. Han mener de blant annet må kreve stående fellingstillatelse i beiteprioriterte områder, bruk av helikopter og at fellingslagene må få samme fullmakter og utstyr som SNO.

• Kjekstad på fredag: «Ulvedebatten viser at vi mangler gjensidig respekt»

Søknad om bruk av helikopter ble avslått - men fredag godkjente Fylkesmannen altså bruk av hund. Og Vingelen har fått med seg de andre kommunene i fjellregionen om å stå sammen bak kravene.

Effektiv felling

Fredag sendte Tynsets ordfører Merete Myhre Moen et brev til Klima- og miljødepartementet, på vegne av ordførerne i Tynset, Tolga, Rendalen, Os, Alvdal, Folldal og Engerdal kommuner.

Hun beskriver en økende fortvilelse og følelse av å bli motarbeida av nasjonale myndigheter. «Vi ønsker med dette brevet å synliggjøre at dette er et problem som i større eller mindre grad finnes i svært store deler av landet. Problemet er at vi rundt omkring i landet opplever å ikke blir hørt eller trodd. I Fjellregionen la flere av fellingslagene i vinter ned sin virksomhet da ulvejakta ble stoppet av regjeringen. Dette fordi de mente de sto ovenfor en helt håpløs situasjon. Å jakte ulv på barmark er svært krevende, og det ligger i gjennomsnitt om lag 3000 timers arbeid bak hver felling.»

Annonse

• Les også: – Et «annus horribilis» for Oppland

I brevet ber ordførerne blant annet om at bruk av både helikopter, hund og droner skal tillates, og at fellingslagene, Fylkesmannen og SNO skal samarbeide om dette for å sikre mest mulig effektiv felling. De har søkt penger til et regionalt prosjekt for å profesjonalisere fellingslagene, slik at de kan få bedre trening og utstyr, i tillegg til blant annet vaktordning. I dag er situasjonen uholdbar, ifølge ordføreren.

«Flere av dagens fellingslag har signalisert at de ikke ønsker å fortsette sitt videre arbeid etter denne sesongen hvis de ikke opplever å bli tatt i større grad på alvor. De mener da at staten og SNO bør ta over ansvaret for all skadefelling,» skriver Moen.

Vil endre loven

Vingelen var svært opptatt av at lovverket må endres, og dette gjentas også i brevet. Ordførerne mener det er galt at fellingslagene er underlagt lov om jakt og fangst. «De skal utføre felling av skadegjørende rovvilt på vegne av staten, de er ikke på jakt,» skriver Moen i brevet.

Ordførerne mener dagens lovverk og det at fellingslaget er underlagt jaktloven, kompliserer fellingsforsøket og gjør uttakene mindre effektivt.

De skriver også at de støtter nemndenes kvoter, og at uttak av ulv hovedsakelig må skje på vinteren.

• Les også: Ulvevalper i Østmarka-reviret

Kommunene som har signert brevet, har nå problemer med både ulv og bjørn. Ulven gjorde stor skade i Rendalen i fjor. Det jaktes på to ulver og to bjørner, og jerv og kongeørn er også observert i området.

Store deler av området kommunene strekker seg over, er prioriterte beiteområder.

Neste artikkel

Distriktskommunene rammes hardest av fastlegekrisen