Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håp om å bevare friske villreinstammer i Norge

Veterinærinstituttet har til nå testet 30.000 hjortedyr for skrantesyke. Lave forekomster av sykdommen gir håp om å bevare friske villreinstammer. 

Oppstart statlig felling av villrein i Nordfjella sone 1, til høyre. I fjella til venstre er det tamrein. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Oppstart statlig felling av villrein i Nordfjella sone 1, til høyre. I fjella til venstre er det tamrein. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Resultatene av testene i Nordfjella til nå viser altså få tilfeller av skrantesyke (CWD).

CWD er en prionsykdom som skrapesyke hos sau eller kugalskap, og den forårsaker store lidelser og død for dyr som rammes.

– Resultatene gir håp om å bevare friske villreinstammer i Norge, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Les også: Reinsdyrbukk i Nordfjella var smittet av skrantesyke

Skrantesyke og nedslaktingen av rein i Nordfjella

* Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

* Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er 100 prosent dødelig. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

* En smittsom variant av sykdommen er til nå påvist hos 13 villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er andre varianter av skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

* Det er ikke rapportert tilfeller av overføring av CWD til husdyr.

* Det er vedtatt at man skal avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.

* Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år.

* Hele stammen skal være borte innen 1. mai neste år. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr.

* Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

* Den statlige jakten startet 7. november. 30 personer er ansatt av Statens naturoppsyn og skal jobbe på skift med nedslaktingen. De døde dyrene fraktes ut med helikopter.

* Veterinærinstituttet hadde per 3. desember testet til sammen 30.000 hjortedyr for skrantesyke.

Forskerne ved Veterinærinstituttet mener at man kan trekke viktig lærdom ut av de 30.000 prøvene som nå er analysert siden oppdagelsen av sykdommen i fjor.

Må få fjernet smitten

Utbredelsen av CWD blant villreinen i Nordfjella er på cirka 1 prosent, slik forskerne beregnet at det ville være. Dette lå til grunn for å gi råd om å sanere villreinflokken i området, noe flere har protestert kraftig imot.

– At utbredelsen så langt viser seg å være som beregnet i Nordfjella, og at funnene utenfor området ser ut til å være en annen type CWD, gjør at vi fortsatt har håp om å hindre at sykdommen sett hos villrein får fotfeste i Norge. Det forutsetter at vi får fjernet smitten. Å gi opp dette forsøket, vil være å gi opp tanken om framtidige friske hjorteviltbestander, sier Våge.

Han understreker at jo lengre tid man bruker på å ta ut den smittede villreinstammen i Nordfjella, jo større er sjansen for spredning ut av området, og at situasjonen blir enda vanskeligere å håndtere.

Annonse

Les også: Mattilsynet innfører nye tiltak mot skrantesyke

13 bekreftet smittet

Veterinærinstituttet bekreftet tirsdag i forrige uke at en voksen reinsdyrbukk som ble felt i Nordfjella, var smittet av den dødelige dyresykdommen.

Dette var det 13. dyret med bekreftet skrantesyke i Norge, men Mattilsynet venter at tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen i Nordfjella fortsetter.

Imponert

– Jeg er imponert over det tempoet Veterinærinstituttet har klart å holde. Raske prøvesvar er viktig for at testene mot CWD ikke skal skape for store praktiske utfordringer for jegere og slakteriene og nedskjæringsvirksomheter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les også: Reetablering av villreinstammen i Nordfjella tidlegast i 2023

Testene av hjortedyrene utgjør det største prøvetakingsprogrammet siden kugalskap var på sitt mest intense for 15 år siden. Hver morgen fraktes prøvemateriale inn til Veterinærinstituttet for å analyseres. Prøver fra 10 000 dyr ble analysert i 2016 og hittil i 2017 er 20 000 dyr testet. Rekorden for en dag er hittil 963 prøver.

Neste artikkel

Trøndelag kan miste 1500 kroner per innbyggjar med nytt kommunalt inntektssystem