Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker frykter kommunene er uforberedte på eldrebølgen

Forsker Einar Vetvik frykter norske kommuner ikke har planlagt godt nok for eldrebølgen. – Nå er det alvor, bølgen er her allerede, sier han.

Norske kommuner får stadig flere eldre. Forskerne er uenige om hvordan Norge vil takle den såkalte eldrebølgen. Foto: Frank May / NTB Scanpix
Norske kommuner får stadig flere eldre. Forskerne er uenige om hvordan Norge vil takle den såkalte eldrebølgen. Foto: Frank May / NTB Scanpix

I perioden 2020 til 2030 er det ventet at antallet eldre over 80 år vil øke med 50 prosent, ifølge Dagsavisen. Det bekymrer Vetvik, som sammen med Per Gunnar Disch, nylig publiserte rapporten «Retorikk og realiteter». Her slår de fast at bemanningsmangel og underdekning av omsorgsboliger allerede er et stort problem i kommunene, i tillegg til stor mangel på frivillige.

– Det er store variasjoner, men samlet sett er situasjonen i dag meget bekymringsfull i mange kommuner. Økonomiproblemer, budsjettkutt og beinhard rasjonering av tildeling av tjenester og plasser er veldig utbredt. Bildet er preget av så stor ulikhet mellom kommunene at det kan gi grunn for «velferdsmigrasjon», sier Vetvik.

De to forskerne mener det vil skje en større overføring av oppgaver fra det offentlige til privatmarkedet og sivilsamfunnet.

Men Kåre Hagen, leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, er ikke like negativ. Han ser digitalisering som en av løsningene.

Annonse

– Ny teknologi skaper trygghet og vil føre til at eldre kan være selvhjulpne lenger. Det vil korte ned tida eldre blir boende på sykehjem. Da vil ikke kostnadene se så urovekkende ut, sier Hagen.

(©NTB)

Neste artikkel

Distriktskommunene rammes hardest av fastlegekrisen