Brannfakkel fra kirurgene

Antallet sykehus med akuttkirurgi må kuttes kraftig, mener leder Inge Glambek i Norsk kirurgisk forening.

Uro: I Odda skaper helseforetakets ønske om å avvikle akuttkirurgien sterke reaksjoner. Foto: Siri Juell Rasmussen
Uro: I Odda skaper helseforetakets ønske om å avvikle akuttkirurgien sterke reaksjoner. Foto: Siri Juell Rasmussen

Sykehus-Norge

I Norge er det i dag 51 sykehus med akuttfunksjoner.

Fire av disse har akuttfunksjoner bare i indremedisin, de øvrige i både indremedisin og kirurgi.

To sykehus har akuttfunksjon i ortopedi, men ikke generell kirurgi.

Innen starten av april skal norske helseforetak avklare hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi og ikke.

Nasjonal helse- og sykehusplan

«Det er ikke min oppgave å legge ned sykehus. Heldigvis. Men mange, kanskje så mange som halvparten, av de sykehusene i Norge som i dag har akuttkirurgi må nok slutte med det etter hvert som generalistene forsvinner. Det som kan redde eksisterende små sykehus er ikke fakkeltog, men en sykehusledelse som klarer å skape et stimulerende fagmiljø uten denne akuttfunksjonen», skrev Inge Glambek, leder i Norsk kirurgisk forening i et debattinnlegg i Bergens Tidende.

Radikal faglig forandring

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Strid om jordbruksavtalen: – Begge har skrive under