Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bare 15 av 30 jerv felt - reineierne fortviler

Reineiere i Finnmark fortviler etter at flere titalls reinsdyr er tatt av rovdyr de siste ukene. Samtidig er jervejakta over - under en trejdedel av kvoten ble fylt.

Jerven er vanskelig å felle, noe reineierne i Finnmark merker. Foto: Carl Norberg / SNO
Jerven er vanskelig å felle, noe reineierne i Finnmark merker. Foto: Carl Norberg / SNO

– Vi har funnet nærmere femti dyr de siste tre ukene. Og det er bare de vi finner. Det kan jo være det dobbelte, det vet vi ikke. Flere ganger finner vi bare en blodpøl eller noe hårtuster. Kadavrene kan bli spist opp over natta, sier Henda Smuk, en 26 år gammel reindriftsutøver i Varangerbotn, til iFinnmark.

Andre reineiere sier det samme, og at kadavrene må finnes raskt, for at ikke håpet om å finne dem i det hele tatt skal bli funnet. I det aktuelle reinbeitedistriktet har det blitt søkt om felling av tre jerver, men de har kun fått innvilget felling av én - til tross for at jervebestanden i Finnmark er over bestandsmålet. I tillegg plages flere av reindistriktene også med ørn, ifølge reineierne.

Over 30

Reineierne sier de har funnet rundt 50, men regionsansvarlig for rovvilt, Magne Asheim, i Statens naturoppsyn (SNO), fastsetter tallet på reinkadavre de har fått inn, til litt over 30.

– Det er snakk om på nyåret, og de fleste i slutten av januar. Det er uvanlig mange på så kort tid, og tapet er nok enda større. Men det har skjedd før at jerven tar for seg. Den tar mye mer enn den klarer å ete, den hamstrer og lagrer, sier Asheim til lokalavisa.

• Les også: Innlandet vil trolig nekte å utnevne nye rovviltnemnder

Han anslår at det er mer enn tre ganger så mange jerv i Finnmark fylke som bestandsmålet - som er på tre ynglinger, noe som tilsvarer rundt 20 jerv. Derfor ble det også gitt fellingstillatelse på 30 jerv i fylket.

– Den jakta var slutt onsdag, og da var åtte dyr felt, sier han til avisa. Det gjelder altså den ordinære lisensjakta. I tillegg har SNO tatt ut sju jerv i helikopterjakt.

Sliter med å minske

Annonse

I 2016 ble det registrert rundt 90 jerv i Troms og Finnmark. Totalt anslo Rovdata da at det var 350 jerver i Norge. Det ble påvist seks kull med ynglinger i Finnmark i fjor.

Fordi bestanden i nord er så høy, har man i flere år forsøkt å redusere bestanden. Mange felles på ekstraordinære uttak, og det settes inn tiltak som helikopterjakt. Til tross for dette har man ikke lyktes med å senke antallet jerver i Finnmark. De rigide reglene rundt felling får noe av skylda - men det er også et problem at jakta i seg selv er så vanskelig. Asheim beskriver både jaktforhold - at jakta foregår i mørketida - og ressursspørsmål, som at jakta er tidkrevende og krever erfarne jegere, som et problem. Han tror SNO vil bli satt til å felle flere jerv fra helikopter senere i vår.

• Les også: Kan bli valper i Østmarka-reviret

Jervejeger Espen Johnsen trakk i fjor fram byråkrati som et annet problem.

– Utstyr som viltkamera kan være nødvendig. Dessuten bør du ha ei jaktbu eller lignende å oppholde deg i. For å plassere denne må du ha tillatelse, og i tillegg må du skaffe deg dispensasjon for å trekke den med deg til det aktuelle jaktstedet, sa han til NRK i oktober.

Neste artikkel

Fellingstillatelse på ulv på Kongsberg