Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

19 nye skogområder vernes

19 nye skogområder på til sammen 94 kvadratkilometer er besluttet vernet. Dermed er over 4 prosent av Norges skogarealer vernet.

19 nye skogområder skal vernes, 94 kvadratmeter, over halvparten av det produktiv skog. Det har skjedd gjennom ordningen for frivillig vern. Foto: Siri Juell Rasmussen
19 nye skogområder skal vernes, 94 kvadratmeter, over halvparten av det produktiv skog. Det har skjedd gjennom ordningen for frivillig vern. Foto: Siri Juell Rasmussen

Skogarealene ligger i ti forskjellige fylker. Blant annet vernes områder med furuskog og gammel granskog i Hedmark, edelløvskog i Østfold, Vestfold og Agder-fylkene og regnskog i Hordaland.

Det er delvis snakk om frivillig vern av privateid skog og delvis vern av offentlig eid skog, ifølge regjeringen. Ordningen med frivillig vern av privateid skog startet opp i 2003, og siden er rundt 300 områder vernet.

– Jeg vil takke de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern. Det gode samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierne har gitt økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter, sier statsråd Vidar Helgesen (H)

Annonse

56 kvadratkilometer av områdene som vernes er produktiv skog.

(©NTB)

Neste artikkel

Tilveksten av ungskog tilfredsstiller ikke lovverket: – Den er for dårlig