Valgkampen hadde vært lettere uten Melkøya-saken, erkjente finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter valget. Melkøya-saken kostet Sp tillit og oppslutning i Nord-Norge, og har gjort det så å si umulig for Sp-lederen å komme tilbake til Nord-Norge og kritisere "Oslo-makta".

I Nordland gikk Sp tilbake 14,6 prosentpoeng til 10,7 prosent. I Troms fikk Sp bare 7,7 prosent, og i Finnmark skarve 5,3 prosents oppslutning. Ved forrige valg fikk Sp hele 18,8 prosent oppslutning i det sammenslåtte Troms og Finnmark.

Senterpartiets lokale kandidater fikk altså det motsatte av drahjelp fra sine partifeller i regjering. Det kan også være at Sp hadde hatt en enda større tilbakegang i Nord-Norge, dersom ikke lokale kandidater hadde talt partilederen imot.

Sp-ledelsen kan heller ikke se bort fra at Ap/Sp-regjeringas beslutning om å elektrifisere Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest med fornybar strøm fra land, også har bidratt til å svekke oppslutningen om partiet andre steder i landet.

Les også

Melkøya, Trygve Slagsvold Vedums vanskeligste sak

Samtidig lyder Vedums forsøk på å snakke seg bort fra at Sps landsmøte sa nei til elektrifisering av Melkøya, noe hule og oppkonstruerte.

Vedum sier til TV 2 at både han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) «mistet kontrollen over hvordan saken kom ut i mediene på grunn av heten i valgkampen«.

Dermed skylder Vedum på at Sp har gått tilbake i valget fordi han, og pressen, ikke har klart å formidle saken godt nok. Sp-lederen ser ut til å tro at folk i Nord-Norge og Melkøya-motstandere andre steder i landet, ikke har fått med seg at Melkøya ikke blir elektrifisert med strøm fra land før det er bygd ut veritable mengder med kraft i Finnmark, i praksis vindkraft.

Det kan være at Sp-lederen ikke har hatt tid til å lese aviser, eller lytte til Melkøya-motstandere i eget parti. Sps problem er slett ikke at lokalpolitikere og velgere i Nord-Norge ikke har forstått hva regjeringas Melkøya-planer går ut på.

Sps problem er at mange i Nord-Norge, og andre steder i landet, er uenige i at Melkøya på noe tidspunkt skal elektrifiseres med fornybar strøm fra land. Mange er rett og slett uenige i at verdifull fornybar kraft i Finnmark skal brukes til å fyre opp Equinors kraftkrevende anlegg for å gjøre naturgass fra Snøhvit-feltet om til flytende gass, LNG.

Andre er uenige fordi de mener Melkøya-anlegget fortsatt bør drives med gass, for om gassen ikke brukes på Melkøya - så eksporteres den og brennes et annet sted. Den reelle klimaeffekten blir minimal.

Andre er uenige fordi de mener det klimamessig vil være mye mer fornuftig å utstyre Melkøya med CCS, altså et anlegg for karbonfangst og lagring. Andre er uenige fordi de mener massiv utbygging av vindkraft i Finnmark vil true både natur og reindrift.