Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Werp sin ansvarlighet lite verd

Lite verd: Ansvarligheten til Anders B. Werp, skriver Dag Fossen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortingsmann Anders B. Werp fra Høyre skriver i Laagendalsposten og andre aviser om nødvendigheten av et økonomisk ansvarlig jordbruksoppgjør. Samtidig advarer han mot økte matpriser. Selv bevilget han seg drøye 20.000 kr i lønnsøkning i Stortingets behandling av stortingslønningene. Selvsagt bare en prosentutvikling som «alle andre».

Min produserte melk skal stige 3 øre til meg, hvilket utgjør 3.600 kr. Noen ville legge på et øre eller to til. Dette advarer Wærp mot. Et inflasjonspåslag ville tilsi om lag 12 øre. Dette kan bare Stortinget bevilge seg selv, selvsagt. Mat skal ikke stige med inflasjonen, bare lønningen til Wærp. Høyre advarer altså mot økte markedspriser!

Når det gjelder tilskuddene over budsjettet, så har det «ansvarlige» Høyre tenkt å legge om beitetilskuddet på en slik måte at vi med dyr på innmarksbeite, vil tape titusenvis av kroner over natta. Ingen forutsigbarhet, ingen tid til omstilling av driftsopplegget. Det er jo bare annet næringsliv som trenger forutsigbarhet. Da blir de 8.000-10.000 kr vi får som for øvrig er en 7.000-8,000 mindre enn snittet for andre grupper, lite.

For meg hadde det beste vært at det intet jordbruksoppgjør var i år. Dette er Høyres og Wærp sin ansvarlighet. Selvsagt forståelig at Wærp selv ikke driver sin jordbrukseiendom, når dette er de vilkår han som «ansvarlig» stortingsmann har å by.

Annonse

Wærp sitt innlegg med ulike prosenter og diverse generelt pissprat, faller inn under Jon Leirfall sin oppsummering av en stortingsdebatt fra sist på 40-tallet om en liten stigning av prisen på egg, noe Ap sin Rakel Severin, motsatte seg;

«Alle høner kakler når de legger egg, ikke alle høner legger egg, noen bare kakler.»

Neste artikkel

Høgre krev at pelsdyrbønder skal sitje igjen utan gjeld etter forbodet