Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viddas verdi

Naturturisme: Haukeliseter fjellstue. Foto: visitnorway.com
Naturturisme: Haukeliseter fjellstue. Foto: visitnorway.com

I en kronikk i Nationen 26. september skriver Jo Heringstad at Hardangervidda nasjonalpark «koster mye». Dette fordi man kunne bygge rimelige vannkraftverk i området om det ikke var vernet.

Å sette en prislapp på naturen har blitt alt vanligere. Det er kritisert fra noen hold på grunn av at naturen ikke bare har en økonomisk verdi, men også en egenverdi. Det er til og med nedfelt i naturmangfoldloven. Det har også blitt kritisert fordi vi ikke har nytte av penger om all natur forsvinner, vi overlever ikke uten natur.

Man må ikke glemme den positive siden av regnskapet. Hardangervidda er Sør-Norges største villmarksområde. Det kommer mange hit, både fra andre deler av Norge og andre land, for å oppleve naturen. Hva er verdien av overnattinger, jakt- og fiskekort og annet de tilreisende omsetter?

Helsedirektoratet har beregnet at fysisk inaktivitet gir et velferdstap på 455 milliarder kroner hvert år i Norge. Hva er det verdt at folk gir seg ut på reinsdyrjakt, fisketur eller på hyttetur?

Annonse

For mange har naturen ikke bare opplevelsesverdi når de oppsøker den, men å vite at den finnes der har en verdi. Spør folk i Norge hva de skulle være beredt å betale for bevare det største fjellområdet i Sør-Norge uten tyngre inngrep. Summen når man legger sammen betalingsviljen av fra mange mennesker kommer mest sannsynlig bli høy.

I diskusjonen om naturområders verdi, må man ikke glemme verdien på artene som lever der. Skal man bevare biologisk mangfold må man også bevare natur. Over 4000 norske arter er oppført på rødlista, den vanligste grunnen er tap av areal.

Skal vi bevare artene må vi ta vare på natur og si nei til de mest konfliktfylte inngrepene. Dette kan ofte bli rimeligere enn å ødelegge naturen, selv om gevinsten ikke alltid er like tydelig.

Neste artikkel

Studie: Ulven tok færre elger