Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger skatt på arv

Omfordeling: Skatt på arv er helt nødvendig for å få til omfordeling. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Omfordeling: Skatt på arv er helt nødvendig for å få til omfordeling. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Lenge drev høyresiden i Norge en kamp mot arveavgiften under fanen at det er «skatt på død». Nå foreslår regjeringen å innføre en avgift på skifteattesten på 1130 kr. Etter at regjeringen fjernet arveavgiften sitter vi nå igjen med en omlegging fra en progressiv omfordelende skatt til en flat avgift som alle må betale. Problemet var tydeligvis ikke at døden ble beskattet, men at vanlige folk slapp unna.

For venstresiden er det viktig å omfordele den økonomiske skjevheten som oppstår som følge av det økonomiske systemet der dem som sitter på toppen over tid får en stadig større andel av kapitalen i et samfunn. For å endre dette er progressiv beskatning, skatt på arv og formuesskatt viktige verktøy. De blåblå har arbeidet for å senke eller fjerne alle disse verktøyene.

Den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty trekker frem skatt på arv som en av de viktige verktøyene for å hindre at penger og makt samles på stadig færre hender. I Norge har over to tredeler av landets hundre rikeste startet med en arvet formue, men det er dessverre ikke dette regjeringen tar et oppgjør med. Snarere foreslår de en avgift som bare vil sørge for at de med svakest økonomi får en ekstra regning når deres nærmeste dør.

Mer arv betyr mindre arbeid. Den såkalte «Carnegie»-effekten fører til at arv har en negativ effekt på arbeidsinnsatsen til folk, slår SSB fast i en rapport fra 2016. Dersom vi ønsker å stimulere folk til å arbeide mer er skatt på høy arv et godt verktøy.

Annonse

Det som er viktig med å skattlegge arv er å hindre at penger og makt samles på stadig færre hender. Derfor er en innretning på arv som virker omfordelende noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre god omfordeling. Poenget er ikke at vanlige folk skal miste familiehytten sin, men hindre at de på toppen av samfunnet får en stadig større formue. Derfor er det viktig med et høyt bunnfradrag, men også en progressiv innretning over dette bunnfradraget.

Det finnes flere ulike modeller. En arveavgift eller avgift på dødsbo er i Danmark i dag på 15 prosent over et bunnfradrag og i Storbritannia på 40 prosent over bunnfradraget. Slike innretninger tar et oppgjør med historiske arvede privilegerer som har pågått i generasjoner og styrker omfordelingen. Det viktige er at det skapes en reell omfordeling der vi skaper et samfunn med mindre forskjeller og mer rettferdige muligheter for alle. For å gjøre det er skatt på arv helt nødvendig.

Neste artikkel

Derfor vil ikke Norge bli med på danskenes energiøy