Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger ikke ny jordvernstrategi

Har en allerede: Venstres André N. Skjelstad ønsker ikke en ny jordvernstrategi. Foto: Venstre
Har en allerede: Venstres André N. Skjelstad ønsker ikke en ny jordvernstrategi. Foto: Venstre

I 2014 lanserte Venstre et forslag i Stortinget som skulle føre til den jordvernstrategien vi kjenner i dag. Den satte ambisiøse mål, og ga regjeringen en klar bestilling: Innen 2020 skal omdisponeringen av dyrket jord ligge på under 4000 dekar.

Dette målet forpliktet regjeringspartiene seg til i den nye regjeringsplattformen. For å nå 2020-målet er det i dag ikke behov for nye mål, nye ordninger og nye utredninger. Vi må følge opp den jordvernstrategien som ble vedtatt i 2015.

Dagens opposisjonsforslag i Stortinget bidrar dessverre til å svekke fokuset på jordvernstrategien og omdisponeringsmålet. Opposisjonen ønsker en oppdatert jordvernstrategi framlagt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Man kan spørre seg hva de mener trengs utover den jordvernstrategien vi har i dag, med en ambisiøs målsetning og klare oppgavebeskrivelser for kommune, fylkeskommune og stat.

En oppdatering av dagens jordvernstrategi vil bety at et halvt år med implementering fort kan gå tapt, og det går på bekostning av omdisponeringsmålet for 2020. Jeg forstår opposisjonens forslag som et uttrykk for bekymring for jordvern. Det engasjementet er positivt, men oppnås ikke gjennom å vedta «oppdateringer» av eksisterende målsetninger.

Annonse

Et mindretall ber også regjeringen vurdere å slutte seg til Frankrikes «4 per 1000-initiativ» og hvilke konsekvenser det vil ha, og komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett 2018. En slik vurdering vil igjen distrahere oss fra målsetningene vi har funnet enighet rundt i jordvernstrategien fra 2015. Skal vi nå 2020-målet kan vi ikke følge hver tangent opposisjonen ønsker å utforske.

Vi må holde oss til målsetningen vår og fokusere på implementering. Det finnes ingen andre partier på Stortinget med større fokus på jordvern enn Venstre. Vi er glad for at våre regjeringspartnere i Høyre og Frp er med på en så klar forpliktelse til jordvern som vi kan lese i Jeløya-plattformen.

Den nye regjeringsplattformen ble først ferdigstilt for noen uker siden, og jeg maner nå til at regjeringen skal få rom til å levere på løftet sitt. Jordvernstrategien skal følges opp i løpet av denne Stortingsperioden.

Neste artikkel

Reagerer på bruk av matjord til å dyrke plen til hager og parker