Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi svikter ikke, Furuberg!

Feil: Merete Furuberg sverter Venstre, skriver Pål Farstad. Foto: Siri Juell Rasmussen

Venstre svikter verken geit eller drift på vanskelige arealer.

I Nationen 21. juni forsøker leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, å drive partipolitikk på vegne av SV, KrF, Ap og Sp. Tilsynelatende med sikte på å sverte Venstre og Venstres forslag til jordbruksoppgjøret 2017 som nå er vedtatt i Stortinget.

Dersom Furuberg hadde tatt seg tid til å sette seg inn i Venstre sitt forslag ville hun se at det absolutt ikke er noe i det forslaget som hindrer at geit kommer godt ut eller at det legges til rette for drift i vanskelig terreng i jordbruksoppgjøret 2017. Furuberg vet at Venstre støtter både geit og drift på vanskelige arealer. Det har ikke endret seg.

Annonse

Dersom Furuberg hadde vært opptatt av å få til et godt forhandlingsresultat burde hun også ha lest prp. 141 (2016–2017) som beskriver statens første tilbud i jordbruksforhandlingene. På sidene 97–98 er en mulig innføring av driftsvansketilskudd fra 2019 utførlig beskrevet. Jeg foreslår derfor at Furuberg, i stedet for å forsøke å sverte Venstre, setter seg ned i konstruktive forhandlinger med Norges Bondelag og staten ved Landbruks- og matdepartementet med sikte på å få til gode ordninger for både geit og arealer i vanskelig terreng.

For øvrig regner jeg med at Furuberg har fått med seg at SV, Ap, KrF og Sp sitt forslag til jordbruksoppgjør la inn en rekke strukturdrivende virkemidler som for eksempel økt målpris på melk og økt støtte til grasproduksjon på det sentrale østlandsområdet. En slik innretning på jordbruksoppgjøret kan være ødeleggende for det distrikts jordbruket med små- og mellom store bruk som Venstre nå legger til rette for.

Neste artikkel

KrF-strid om plan B i regjeringsforhandlingene