Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi holder det vi lover, Venstre

Mener Venstre bryter løfter: Senterungdommens Bent-Joacim Bentzen. Foto: Ragne Borge Lysaker / Sp

I Nationen 18. januar får jeg svar fra Unge Venstre ved Vilde Sofie Nohr på innlegget mitt om at Venstre svikter folket. Nohr presenterer en liste over punkter som legges frem som om jeg beskylder Venstre uten grunn, og ikke har lest regjeringsplattformen. Det som dog er tilfelle er at jeg henviser til nettopp regjeringsplattformen og uttalelser Venstre har gjort selv.

På side 4 i plattformen står det at regjeringen med Venstre vil forsterke forsvaret gjennom langtidsplanen, en plan Venstre tidligere ikke har vært støttespiller til.

I tillegg presiserer jeg at Heimevernet ikke er nevnt med et eneste tiltak. Det er dessverre fortsatt tilfelle. Heimevernet er nevnt med en ambisjon om økt tilstedeværelse i nord, men ikke nevnt i et konkret tiltakspunkt under hva regjeringen faktisk vil gjennomføre.

Med andre ord forplikter ikke den nye regjeringen seg gjennom Jeløya-forhandlingene på konkrete tiltak, men gjennom en diffus formulering som skaper politisk handlingsrom til å gjøre enten eller. Det mener jeg ikke er godt nok, og det samsvarer ikke med Venstres uttalelser under valgkampen.

Nohr har rett i at Senterpartiet ikke støttet landmaktsproposisjonen. Den enkle årsaken til det at vi ser behovet for en større satsing enn den som ble lagt frem. Dermed kunne ikke vi stille oss bak en satsing som vi anser som for dårlig. Vi ønsker minimum 45.000 heimevernssoldater, en økning på 2000 er da ikke nok. Minner om at Venstre også ønsket 45.000 soldater i valgkampen.

Annonse

Når det gjelder helikopterløsningen som er skissert ønsker Senterpartiet en hær med fullverdig militær helikopterstøtte. Løsningen som er skissert av Venstre med sine forhandlingspartnere er satt på vent til alternativt statsbudsjett kommer, men det legges opp til en delt løsning mellom Rygge og Bardufoss. Det er i tillegg blitt argumentert for at man skal kunne benytte sivile helikoptre i fredstid.

Det er ikke akseptabelt av to årsaker. For det første så splitter man et allerede sårbart fagmiljø, og for det andre så fjerner vi Hærens mulighet til å utøve prinsippet «Train as you fight». I krig vil det ikke være mulig å benytte sivile helikoptre av den årsak at det vil utfordre folkeretten, og dermed vil kunne legitimere sivile mål. Hvordan kan vi se soldatene våre i øynene når vi svikter dem når de trenger det mest?

Sett opp mot Andøya er det nå splid mellom Frp, Venstre og Høyre på hva som egentlig menes med formuleringen i erklæringen. Forsvarsministeren uttalte til NRK 16. januar følgende i forbindelse med en ny gjennomgang av Andøya-saken: «Nei, det vi har sagt er at hvis det er store avvik, så skal vi ha en gjennomgang. Dersom tallene stemmer med det vi har planlagt, så er vi jo på rett spor». Her må Venstre holde tunga rett i munnen, og bli enig med egen regjering på hva som faktisk er tilfelle. Det Nohr fremstiller bryter mot hennes egen regjerings forsvarsminister.

Senterpartiet er glad for alle økte prioriteringer som skjer i tråd med vår politikk, men når vi ikke anser forslag som gode nok, så er det helt riktig som Nohr sier at vi ikke støtter dette. Vi står på for den prioriteringen vi mener er fornuftig, og det vi hele tiden har kommunisert i forsvarspolitikken. Om Venstre hadde gjort det samme ville vi kanskje fått den satsingen begge partier tidligere har vært enig om.

Neste artikkel

Pollestad: – Frykten for at KrF ikke prioriterte fiskeri, jordbruk og distrikt har slått til