Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi går fra vondt til verre i dagligvarebransjen

Odd Gisholt kommer med uriktige påstander om Forbrukerrådet.

Regulering: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet vil ha tiltak for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen. Foto: Kjell Håkon K. Larsen / Forbrukerrådet
Regulering: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet vil ha tiltak for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen. Foto: Kjell Håkon K. Larsen / Forbrukerrådet

I Nationen 26. mars hadde Odd Gisholt et innlegg om dagligvaremarkedet der han flere ganger ga en feilaktig gjengivelse av Forbrukerrådet sine synspunkter. Her påstås det at Forbrukerrådet vil regulere både pris fra leverandørene inn mot handel, at vi vil etablere tilskuddsordninger, regulere eiendomsovertakelse og se på geografisk avstand mellom felleseide butikker.

Det som er riktig er at vi har en liste med ulike tiltak vi ønsker utredet fordi vi mener det er nødvendig å iverksette tiltak for å sikre en sunnere konkurranse i dagligvarebransjen. Men før vi konkluderer må vi vite mer om både mulig forbrukereffekt og potensielle konsekvenser for bransjen.

• LES OGSÅ: Drastisk tiltak splitter dagligvarebransjen

Gisholt bruker ellers mesteparten av innlegget til å beskrive hvor fantastisk god dagligvarebransje vi har i Norge. Dersom noe er galt mener Gisholt at den eneste løsningen er å redusere tollvernet. Det er grunn til å minne Gisholt om at dagligvarebransjen i Norge er preget av dominerende aktører både i produsent-, grossist- og detaljistleddet. Og vi går fra vondt til verre år for år, der de store blir stadig større.

I hele 58 varekategorier har vi én dominerende produsent med over 60 prosent markedsandel. Den største dagligvaregrupperingen hadde i 2012 en markedsandel på 38,5 prosent mens den ved inngangen til 2018 er 43,1 prosent.

• LES OGSÅ: Norgesgruppen kjemper mot diskrimineringsforbud:– Prisene til forbruker kan gå opp

Samlet sett innebærer økningen i konsentrasjon både i produsent- og i handelsleddet en betydelig utfordring for konkurransedynamikken i bransjen. Som forbrukere har vi liten grunn til å være fornøyd med dette. Vi sitter igjen med for mange butikker med for lavt og for likt utvalg, og må betale for mye for dagligvarene.

Forbrukerrådet ønsker et større vareutvalg blant annet fordi et større utvalg ofte også vil påvirke prisen. I de fleste sammenhenger vil større utvalg innebære flere produsenter, økt konkurranse og større prisdynamikk mot forbruker.

Men den spesielle strukturen i Norge, med en særegen høy butikktetthet, spesielt i større byer, og med svært høy andel små butikker, gjør at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å fremme konkurranse i produsentleddet alene.

Annonse

Et nytt produkt vil ikke nødvendigvis bli presentert for den norske forbruker, fordi butikkene er små. De har plass til en begrenset mengde varer, og vil naturlig nok måtte fokusere på de produkter som rullerer raskest, og som gir best økonomisk effekt for butikken. Kjedenes utålmodighet med at nye produkter skaper god nok lønnsomhet raskt, har økt, og utviklings- og lanseringstakten hos produsentene er negativt påvirket.

LES OGSÅ: Kommentar fra Hilde Lysengen Havro: Det står om svært mykje makt og pengar

Om ikke tiltak settes inn for å skape endring, er det grunn til å frykte at de utviklingstendensene vi ser vil forsterkes. Konsentrasjonen på produsentsiden vil fortsette, noe som ytterligere vil begrense etableringsmuligheten for nye aktører. På grossist- og detaljistledd kan vi få en situasjon der en dagligvaregruppering vil kunne legge premissene for både forbrukerpris og utvalg.

Norske myndigheter har ved flere anledninger vist vilje til å gjennomføre reguleringer for å styrke en konkurransesituasjon i andre viktige bransjer. Forbrukerrådet håper at denne holdning også legges til grunn nå i vurderingen av den viktige dagligvarebransjen.

Initiativet må komme fra myndighetene da vårt inntrykk nok er at mange av aktørene i dagligvarebransjen ikke ønsker forandring. På grunn av høye markedsandeler og god lønnsomhet er det mange som er tilfreds med dagens situasjon.

Det er sannsynligvis ikke mulig å definere ett separat tiltak med nødvendig kraft til å oppnå nødvendig endring. Vi tror at en kombinasjon av relevante tiltak vil være nødvendig.

Det som er viktig er at konsekvensene også veies opp mot hva som kan bli framtidige forbrukerulemper, dersom noe ikke gjøres. Dersom konsentrasjonen i dagligvaresektoren får lov til å utvikle seg videre er det naivt å tro at ikke også det vil få konsekvenser for både pris og utvalg.

Neste artikkel

Dagligvaremakta kan prise maten i skjul