Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi bør ikke bygge lavere enn fem meter over havet

Isen rundt polene, som her i Arktis, smelter. Det vil gi høyere havnivå. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Isen rundt polene, som her i Arktis, smelter. Det vil gi høyere havnivå. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Den globale oppvarmingen har fått permafrosten i Arktis til å begynne å smelte, viser en ny rapport fra Arktisk Råd. Rapporten er utarbeidet av AMAP, en arbeidsgruppe for miljøovervåkning og utredning i Arktisk Råd.

«Smeltingen går enda raskere enn vi forutså i 2011, sier AMAP-sjef Lars Otto Reiersen. Arktisk råd består av de fem nordiske landene samt Canada, Russland og USA», meldte NTB i april i år. Samme dag meldte Aftenposten: «Etter to års pause skal Statoil igjen prøve å finne olje og gass i Barentshavet».

Den 29. april varslet Nationen at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil legge fram en klimamelding for Stortinget i juni. Samtidig tok Olje- og energiminister Terje Søviknes til orde for å legge områder i Barentshavet Nord til konsekvensutredning og senere oljeutvinning. Det kan innebære at Svalbardsokkelen defineres som en del av Svalbard-traktaten. Traktaten begrenser «eksportavgifter» og skatter i en grad som reelt fritar oljeselskaper fra skatt.

Klima- og miljødirektør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass har vist til at produksjonen av olje- og gass i perioden fra 1990 til 2015 har økt med 70 %. Olje- og energiminister Terje Søviknes står for en feilslått ressursforvaltning og uansvarlig økonomisk politikk knyttet til Norges olje- og gassforekomster. Venstres landsmøte i 2017 har sagt nei til 24. konsesjonsrunde. Statsrådens utlyste konsesjonsrunder må derfor tilbakekalles av Stortinget. Prisene på olje og gass er på et lavmål, og stortingsflertallet bør av den grunn fremme mistillitsforslag mot olje- og energiministeren.

Den tredje og fjerde konsesjonsrunde må avlyses. Fossile ressurser som ikke er i drift, må bli liggende på havbunnen fram til år 2100.

• Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen det siste året ‒ samlet inn fra tusenvis av værstasjoner, -bøyer og -skip ‒ var 0,94 grader varmere enn gjennomsnittet på 1900-tallet.

• Istykkelsen i verden er redusert med 39 fot, eller 12 meter.

• Smeltende havis får ikke havets overflate til å stige ‒ isen befinner seg allerede i vannet ‒ men smeltende landis fører til av havet stiger.

Annonse

• Breer i fjellet er på globalt tilbaketog. Den globale stigningen av havnivået på 20-23 cm siden 1900 har bidratt til en sterk økning i oversvømmelser langs kystene.

• Den store trusselen er isen som dekker Grønland og Antarktis. Det er nok til å heve havnivåer med 70 meter.

• Da Jorden var bare litt varmere, for 125.000 år siden, mistet Grønland og Antarktis tilsynelatende mye is. Havoverflaten var 6-9 meter høyere. En økning i den størrelsen ville i dag oversvømme kystbyer.

Rapporten «Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic», som ble levert til Arktisk råds ministermøte i Fairbanks i Alaska, viser at situasjonen er enda mer alvorlig enn tidligere antatt. Store endringer i Arktis vil, om klimamålene ikke strammes inn, være uunngåelig de neste tiårene. Polhavet kan da være tilnærmet isfritt om sommeren allerede om 20 år. Smelting av is og snø i Arktis vil redusere jordens refleksjon av solstråling og bidra til ytterligere temperaturstigning, gi raskere havnivåstigning og forstyrre værmønstrene lenger sør.

Overfor Arktisk råds møte i Fairbanks i mai ble det fremmet forslag om å redusere klimagassutslippene med minst 80 prosent i 2025 sammenlignet med 1990. For 2030 var forslagets mål en reduksjon av de menneskeskapte klimagassutslippene med 100 % i forhold til 1990.

Når dette ikke er norsk eller arktisk politikk bør alle kyststater rundt Arktis vedta forebyggende klima- og byggetiltak med et lovforslag om ikke å tillate å bygge lavere enn fem meter over havet.

Neste artikkel

Krig, konflikt, klima og kraft – alt henger sammen med alt