«Verst på vern?»

Setter spor: Ulven må ikke bare vurderes ut fra konsekvenser den har for mennesker, skriver leserbrevforfatterne. Foto: Henrik Skolt/NTB Scanpix
Setter spor: Ulven må ikke bare vurderes ut fra konsekvenser den har for mennesker, skriver leserbrevforfatterne. Foto: Henrik Skolt/NTB Scanpix

Ulven har «ingen verdi» for oss, påstås det. Det som ofte glemmes er at ulvene har en verdi i seg selv – en egenverdi, som er nedfelt i Dyrevelferdsloven. Hvert liv er verdifullt for den som har det, og det å ta livet fra noen som ønsker å leve er i utgangspunktet etisk problematisk. Ulvene har også en verdi for økosystemet de er en del av. Eksempelvis uttaler Norsk Institutt for Naturforskning at «ulvens fravær kan endre kursen til hele økosystemet». Ulvene står oppført på den norske rødlisten som «kritisk truet», og vi har et ansvar for å ta vare på dem – både juridisk via Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, men også moralsk sett.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr