Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verner vi for mye skog, skyter vi oss selv i foten

Det er mer nyttig for klimaet at vi hogger skog enn lar den rotne på rot.

Det snakkes stadig om det grønne skiftet. Bruken av fossile brennstoff må begrenses, og vi må finne andre måter å produsere det vi i dag produserer av olje. En av mulighetene er skog. Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre. Derfor må vi opprettholde en bærekraftig forvaltning av skogen, slik at vi tar vare på de ressursene vi har.

Staten utreder i disse dager muligheten for etablering av nasjonalpark i Østmarka. Oslo, Ski, Rælingen, Lørenskog og Enebakk vil bli direkte berørt av en eventuell nasjonalpark. Alle berørte kommuner må i utgangspunktet si ja for at det kan etableres nasjonalpark. Kommunestyret i Enebakk stemte med et solid flertall mot nettopp dette.

Etter at Venstre kom inn i regjering, har de fått gjennomslag for å kunne overprøve lokale hensyn dersom det er snakk om «vesentlige regionale hensyn». Østmarka nevnes spesielt.

De indirekte konsekvensene av en nasjonalpark i Østmarka vil ramme flere enn de berørte kommunene. Vern av skog stopper muligheten til å utvinne tømmer fra området. Dette fører blant annet til tap av arbeidsplasser, og ikke minst miljømessige konsekvenser.

Annonse

Når skogen slutter å vokse, binder den mindre CO2. Trærne blir mindre motstandsdyktige mot sopp og insekter, og blir mer utsatt for at vinden river dem over ende. Fortetning fører til at sollys ikke slippet til i skogbunnen, og flere arter dør ut.

God vedlikehold av skogen sikrer tilveksten. Ny teknologi gjør at vi kan utnytte ressursene fra trevirke på andre måter enn tidligere. Blant annet kan byggemateriale, ligning til betong, og plast utvinnes av tre. Vi har i dag tre ganger så mye skog som for 90 år siden – det vokser betydelig mer enn det vi tar ut.

Biomasse laget av trevirke kan erstatte bruken av olje. Biomasse kan blant annet brukes til å lage en mer miljøvennlig variant av biodrivstoff. Dagens bruk av soya og andre matplanter, kan erstattes med biomasse fra norsk skog. Dette gir både miljøgevinst og flere arbeidsplasser i distriktene.

Et sentralt argument blant de som ønsker å verne skogen er CO2-utslipp ved hogst av skog. CO2 blir frigjort av å hogge skogen, men denne ville også blitt frigjort når treet dør på rot. Vi får altså mye mer ut av treet ved å utnytte dets ressurser, enn om det bare skulle råtnet uten å utnytte trevirket.

Akershus Bygdeungdomslag sier nei til nasjonalpark i Østmarka, og ja til en bærekraftig forvaltning av skogen. Skal det grønne skiftet bli en realitet, må det skje en overgang til alternative produksjoner som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag, skriver regjeringen på sine nettsider.

Begrenser vi mulighetene for å ta ut tømmer fra skogen, vil det bli umulig å kunne redusere de fossile klimagassutslippene, eller hva . Ola Elvestuen?

Neste artikkel

KrF gjer ein skilnad!