Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vern av ville dyr

Vent: Ikke skyt grågås for tidlig, skriver innsenderen. Foto: Stefan Berndtsson
Vent: Ikke skyt grågås for tidlig, skriver innsenderen. Foto: Stefan Berndtsson

Terskelen for å avlive ville dyr når de kommer i veien for mennesker er generelt lav i Norge. Samtidig er det en økende opinion mot å ta livet av dyr som bare viser naturlig adferd.

Det gir en dårlig signaleffekt når kommuner etterkommer klager fra folk som ikke tåler naturlig dyreliv. Vi vil oppfordre til økt forståelse og respekt for naturens dyr, og toleranse for at de også har sin plass i nærmiljøet.

Store snømengder har ført til at hjortedyr trekker ned mot bebyggelse på leting etter mat. De er utsulta, men flere blir likevel skutt når de beiter på menneskelig eiendom. De må tillates naturlig beiting dersom de ikke fôres, og når næringstilgangen bedrer seg trekker de tilbake til skogen.

Det bør vises forståelse for hjortedyr som beskytter kalvene sine. Når folk går tett innpå dyrene for å fotografere eller kommer brått på dem med hund og dermed fremprovoserer forsvar, er det meningsløst å sende viltnemnda ut for å skyte dyrene. De har bare oppført seg naturlig, og det er folk som må lære å forholde seg til naturens dyr slik at uheldige situasjoner kan unngås.

Annonse

Flere steder gis det så mange skadefellingstillatelser på grågås at det fungerer som bestandsregulerende tiltak i strid med forskriften. Med tidlig jaktstart i mange kommuner – ofte før alle fuglene er i kondisjon til trekket og med fare for å drive dem på et for tidlig trekk – er grågåsa utsatt for felling mer eller mindre hele hekkeperioden. Det er ikke forskriftens intensjon.

Beiteskader kan forebygges med bl.a. skremming, utgjerding/leplanting og skjøtsel av utmark som kan fungere som friområder. Når det gjelder gåseavføring i parker og på strender, foreligger det ingen dokumentasjon på at dette utgjør en helsefare.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua