Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdiskapning for hver kilowattime

Vil ha nye løsninger: Bjarne Haugland. Foto: Georg Mathisen / Rørfag

Lave strømpriser og effektiv lobbyvirksomhet er i ferd med å føre til at Norge sløser bort verdifull energi til å fyre for kråkene. Mener den nye regjeringen alvor med å omstille Norge til lavutslippssamfunnet, må det satses mer på energieffektive løsninger for bygninger.

Bruk av elektrisk kraft i bygninger øker. Siste tilgjengelig tall fra SSB viser at vi bruker over 16.000 kWh per kvadratmeter boligareal. Det er sløsing med vår kanskje viktigste naturressurs: Norges evig fornybare vannkraft. Vannkraften gir grunnlag for verdiskapning, industriutvikling og klimatiltak som elektrifisering av persontrafikk. Hver eneste kilowattime som brukes til å varme opp hus, kontor og hytter kunne blitt brukt til å redusere utslipp av klimagasser, eller danne grunnlag for ny industri.

Likevel agiterer flere aktører for mer, ikke mindre bruk av elektrisk kraft i norsk bygninger. Elvarme Norge er blant aktørene som nylig har tatt til orde for at det offentlige bør justere ned støtten til alternative energiløsninger for bygninger.

Annonse

Vi mener det er feil veg å gå. Det offentlige bør legge til rette for at mest mulig av vår dyrebare rene elektriske energi brukes til industriutvikling og effektive klimatiltak.

Vårt syn er at både tekniske forskrifter og offentlige støtteordninger i større, ikke mindre, grad bør legge til rette for at privatpersoner, bedrifter og kommuner velger varmeløsninger som bruker minst mulig elektrisk kraft. I lavutslippssamfunnet blir elektrisk kraft i enda større grad enn i dag nervesystemet industrien og transportsystemet skal leve av. Når alternativene finnes er det ingen grunn til å sløse verdens reneste energi bort på oppvarming av hytter og hus!

Neste artikkel

Strømprisene kan forbli høye helt til våren