Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdier på vidda

Hardangervidda: Bruke eller verne? Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Hardangervidda: Bruke eller verne? Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Etter en kronikk jeg skrev om hva det «koster» å verne storparten av Hardangervidda mot bl.a. kraftutbygging, har det kommet respons fra naturvernhold.

Staffan Sandberg og Thomas André Sverl (Forum for Natur og Friluftsliv i henholdsvis Telemark og Buskerud) hevder at naturen har egenverdi som er uavhengig av menneskenes behov. Da bør vel vi mennesker dekke våre reelle behov på slike måter at de totale naturinngrepene på denne planeten blir minst mulige.

Nå er det vel særlig aktuelt å «skrote» kullkraftverk i andre land ved Nordsjøen, og erstatte de med vindkraft, samt lett regulerbar annen kraft i perioder med svak vind. Det kan skaffes med å bygge store pumpekraftverk ved siden av eksisterende kraftverk, og lagre både vann og energi i eksisterende høytliggende magasiner, som Mårvatnet som ligger på utsiden av grensen for nasjonalparken på Hardangervidda.

Med oppdemming og senkning av fjellsjøer som Mårvatnet har det blitt uopprettelige skader på naturen, både over og under den naturlige vannstanden.

Sandberg og Sverl skriver at mange kommer for å oppleve Sør-Norges største villmarksområde, som er nettopp Hardangervidda. Mange kommer på riksveg 7, som uheldigvis ble bygd over vidda, lenge før det ble aktuelt å etablere nasjonalpark der. Riksvegen over vidda kan fjernes, og erstattes med 15 km lang tunnel fra Bergsmul-fjorden (et stykke vest for Ustevatnet) til åpning 4 km nordøst for Sysenvatnet på vestsiden.

Annonse

Da kan det som nå er Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde bli utvidelse av nasjonalparken på Hardangervidda, selv om den gamle reguleringen av Halnefjorden der er/blir er problem.

At verneområdet på Hardangervidda er stort er særlig viktig for villreinbestanden der, ettersom Norge har spesielt ansvar for denne dyrearten: Hvis vi har råd til å verne vassdrag på/ved Hardangervidda, så har vi også råd til å erstatte riksvegen over vidda med ny veg i her antydet tunnel under vidda. Dels for å få helårsveg mellom Hallingdal og Eidfjord; men mest for å sikre stort friområde for villreinen.

Sandberg og Sverl bekymrer seg for store velferdstap som følge av mangel på fysisk aktivitet. Dette skyldes neppe mangel på nasjonalparker og annen natur som er egnet for fotturer og skiturer. Dette skyldes nok heller mangel på gang- og sykkelveier der folk bor, så veldig mange velger å kjøre bil i stedet for å sykle eller gå, både til jobb og til butikk.

Sandberg og Sverl nevner også at mange er villige til å betale noe for å bevare områder med urørt natur, selv om de av ymse årsaker ikke kommer til slike områder selv. Spørreundersøkelser som angivelig viser dette er lite seriøse, i et land der gratis bevaring og bruk av natur er sterke tradisjoner.

Neste artikkel

Kraftmangel i Europa kan gi enda dyrere norsk strøm fra nyttår