Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verden går fremover, Fylkesnes

Verden forandrer seg alltid, men det Torgeir Knag Fylkesnes i sitt innlegg 29.8 glemmer er at verden stadig blir bedre.

Det er SV-eren Torgeir Knag Fylkesnes som gjør som Trump, ikke Erna Solberg, skriver Høyre-politiker Margunn Ebbesen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er lett å bli skremt når man leser Fylkesnes’ dommedagsprofeti i innleggsform. Men når vi vurderer verdens utvikling, må vi se på de store endringene over tid, ikke de små utslag som skaper store overskrifter. Fattigdommen og ulikhet på verdensbasis har rast. I 1981 levde 42 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom, i 2013 var dette redusert til 10 prosent. I denne perioden satt erkerepublikanerne Ronald Reagan, George Bush senior og junior som amerikanske presidenter, og likevel ble fattigdommen i verden redusert.

Epoker kommer og går, hvem som er amerikansk president, har naturligvis mye å si for verdens utvikling, men de store linjene ligger fast. Når Fylkesnes etterlyser politikere med ambisjoner for forandring og fremgang, trenger han ikke se lenger enn til Erna Solberg og hennes regjering.

Annonse

Fylkesnes snakker ikke sant når han sier ulikheten bare øker. Ulikheten i Norge gikk ned fra 2015 til 2016 i følge den mest brukte indikatoren for ulikhet, GINI-koeffisienten. Likevel er ikke Høyre fornøyd før de underliggende årsakene til ulikhet forbedres. Flere innvandrere må i arbeid, flere må jobbe heltid og helsevesenet må fange opp de som faller utenfor på grunn av rus eller psykiske lidelser. Høyre i regjering jobber målrettet for å redusere ulikhet og løfte vanskeligstilte til en bedre hverdag. Dette tar tid, fordi varig løsning på ulikhetsutfordringene må løses med en langsiktig satsing på skole, arbeid, og inkludering.

Når rekordmange nå fullfører videregående skole, er det godt nytt for å få ned ulikheten. For hvert år du går på videregående, halveres sannsynligheten for å havne i fengsel. Jobbutsiktene blir også bedre, og de som fullfører videregående tjener i snitt bedre enn de som dropper ut. Skolen blir bedre når vi stiller karakterkrav til lærerstudenter, etter- og videreutdanner flere lærere, og forventer at elevene møter til undervisningen ved å innføre og beholde fraværsgrensen. Dette er saker SV har vært og til dels fortsatt er i mot, men det er gjennom tiltak som disse at vi på sikt reduserer ulikheten.

Verden har et historisk engasjement for klima og miljø. At Trump trakk USA ut av Paris-avtalen er selvfølgelig trist, men reaksjonen på dette fra EU og Kina viser at klima er noe verden tar på alvor. I Norge har regjeringen Solberg bidratt. Mens klimagassutslippene holdt seg relativt stabile da Fylkesnes’ parti SV satt i regjering, må vi nå tilbake til 1995 for å finne like lave klimagassutslipp i Norge. Vi ligger også foran utslippsplanen SV gikk til valg på. Dette er handlingskraft, og ikke minst vilje og evne til å gjøre noe med et problem vi alle anerkjenner. Da er det useriøst av Fylkesnes å komme med uriktige påstander om klimagassutslipp. Fylkesnes er stortingsrepresentant, og burde holde seg for god for å gjøre det han selv kritiserer Trump for, nemlig å spre usannheter og skitne til den politiske debatten. Politikk handler om holdninger og resultater. Ikke underholdning og retorikk.

Verden beveger seg fremover, og regjeringen gjennomfører store og ambisiøse reformer for at Norge bedre skal kunne møte verden i fremtiden.

Neste artikkel

Sp: – Postloven blir ikke endret i år