Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre svikter igjen

Driftsvansketilskudd: Venstre stemte mot. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Driftsvansketilskudd: Venstre stemte mot. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Da Næringskomiteen behandlet Meld.St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon heter det bl.a.

”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd for å gi grunnlag for drift på de mest tungdrevne arealene i landet. Partene i jordbruksavtaleforhandlingene bør avklare spørsmålet og eventuell innretning”.

Når det gjelder geitmelk og oppkjøpsordninger heter det bl.a. i innstillinga fra Næringskomiteen. ”Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil ha en mer offensiv satsing på geitemelk, osteproduksjon m.m., for å legge til rette for økt konsum i stedet for en oppkjøpsordning”.

Men hva gjør Venstre når disse spørsmålene behandles i Stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret? På fredag 19.6. voterte Stortinget bl.a. over romertallforslag II og IV i innstilling 445 S (Jordbruksoppgjøret).

Annonse

Romertall II lyder: Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret 2018.

Romertall IV lyder: Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette en oppkjøpsordning for geitmelkkvoter i 2017 og 2018.

Venstre stemmer mot begge forslagene, til tross for at de for noen måneder siden var for. Venstre svikter igjen. Venstre er blitt regjeringens støtteparti i jordbrukspolitikken. Jeg håper Venstre sine politikere på Stortinget vil begrunne sin vinkling. Det skal bli mange muligheter til å spørre dem om dette i valgkampen.

Neste artikkel

Senterpartiet har ikke blitt målt så lavt på nesten tre år