Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varig skograsering

Skogbrann kan unngås, hvis vi vil.

Skogbrann i Østmarka utenfor Oslo. Foto: Skogbrannflyet / Øst 110-sentral / NTB scanpix

Oskar Puschmann hadde usedvanlig aktuelle fotografier av drastisk landskapsendring 18. juli, fra like etter og 10 år etter den store skogbrannen i Froland i Aust-Agder i 2008: Det mangler naturligvis foto fra før brannen; men fotoet fra like etter brannen viser at det før brannen var produktiv furuskog der. 10 år senere står det igjen noen få furuer som om en tid kan bli frøtrær; men storparten av arealet er overtatt av lauvkratt.

Brannskaden er ikke bare at lauvoppslaget etter brannen er lite verdt, sammenlignet med furuskogen som var der før brannen: Humus og organisk jord som var bygd opp etter forrige skogbrann (eller etter istiden) har blitt til røyk og aske, og del av asken er vel ført med vann ut i vassdrag? Dermed har det blitt en utarming av arealet, så det kan gå tusen år, før det blir som det var før brannen igjen!

Annonse

Denne sommeren brenner det mye mer skog i Sverige enn her. Det er mye mer skog der, og det er vel også enda tørrere der enn her? Det viser seg at skogbranner som regel kan stanses, med spesialfly eller helikoptere som er utstyrt for brannslukking, og som kan hente mye vann fra innsjø eller elv. Dermed er skogbrann på store arealer noe som kan unngås, hvis «vi» er villige til å betale det mye utstyr og god beredskap koster.

Bør vi prioritere vern av skog mot brann, foran å øke arealet som er vernet mot hogst og andre naturinngrep opp mot 10 prosent?

Bør vi prioritere vern av skog mot brann, foran å øke arealet som er vernet mot hogst og andre naturinngrep opp mot 10 prosent? Undertegnede synes det har lite for seg å verne granskog mot hogst, fordi treslaget gran er sårbart for rotråte, sterk vind og tørke, med mye tørrgran og dermed også stor brannfare som konsekvens. Bør vi droppe vern av granskog mot hogst, og heller prioritere vern av både gran- og furuskog mot branner?

Neste artikkel

Solgte gård med egen golfbane