Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vanvittige Viken

Å slå Oslo inn i Viken virker absurd.

Kommunalminister Monica Mælands prosjekt for sammenslåing av fylker ser ut til å lykkes, med to viktig unntak. Finnmark vil ikke inn i Tromsø. Viken ligger som en krans rundt Oslo med administrasjon delt på to steder, eller samlet i Bærum som kunne legges til Oslo. Fylkesordfører Anette Solli (H) vil ha Vikens senter på Lysaker, med 750 personer med mange besøkende øst og vest fra. Signalbygget kan koste 2 milliarder kroner. Er det et uttrykk for at Høyre ønsker fylkene fjernet? En dårlig idé som folk flest ikke vil ha.

Et godt utgangspunkt er sosialantropologi. Steinaldergruppen var på 40 til 200 mennesker. Ikke mindre enn 40, fordi den trengte et jaktlag på 6-12 spreke menn, ikke mer enn 200, for da blir det for langt å gå for å samle røtter o.l. Slik har vi levd i 95 prosent av vår eksistens. 12 er samkjørt og trenger knapt en leder. De kommer til enighet. 12 vikinger var et begrep.

Vi har 426 kommuner i dag. Regjeringen har nok ønsket seg ned mot 100, med 10 kommuner i hver region. 358 må være greit så langt. Aker kommune ble en del av Oslo. Bærum har motsatt seg å gå inn i Oslo.

Annonse

I snitt er det 20 kommuner i hvert fylke. I den nye Viken region blir det 61, som er alt for mange til at en kan diskutere seg frem til enighet. Selv med en deling i Øst og Vest, blir det i overkant. Med tiden vil nok flere kommuner slutte seg sammen. Paris ble delt i 12 arrondissement. Byen Boston har samme antall innbyggere som Oslo by på det halve arealet. Boston er en av 7 byer i Suffolk fylke. Massachusetts har ikke fylker med mer enn 12 kommuner. Å slå Oslo inn i Viken virker absurd. Regionen blir bare en revisor som skal sørge for at kommunene følger forskriftene.

Klagene har gått på at fylkene har for få oppgaver. Så la de overta noen oppgaver som Stortinget har i dag. Det kan også tenkes at regionene vil organisere seg ulikt.

La oss tenke litt videre; at regionene overtar Lagtingssalen med to representanter hver. Der kan 12 regioner komme til konsensus på saker som i dag diskuteres heftig på detaljnivå i Stortinget. Det var 79 representanter i 1814, i dag 169. La oss gå tilbake til 79, færre saker som diskuteres på Storinget, og desentraliserte beslutninger.

Oslo blir et område med Lysakerelven og Gjelleråsen som grenser. Med høye bomvei-priser vil flere i Asker og Bærum søke jobb vestover. Akershus deles mellom Buskerud som får 450.000 innbyggere og Østfold som får 690.000, og Oslo med 667.000 innbyggere. Vi får tre regioner med Drammen, Moss og Oslo med hver sin administrasjon, og god togforbindelse mellom disse. Stor-Oslo blir et område, som Boston.

Neste artikkel

Finnmarksloven kan bli ny snubletråd for sammenslåingen i nord