Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Usikkerhet knyttet til jordflytting

Strid: Det har vært strid om Ikea-utbyggingen i Vestby bør skje på dyrka mark. Foto: Siri Juell Rasmussen
Strid: Det har vært strid om Ikea-utbyggingen i Vestby bør skje på dyrka mark. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jordvern og jordflytting har i sommer fått oppmerksomhet. Faktisk.no sjekket partileder Trygve Slagsvold Vedum sitt utsagn om at nedbygging av Delijordet i Vestby gir en tapt produksjonskapasitet tilsvarende 50.000 brød årlig. Med referanse til Nibio hevdes det at produksjonskapasiteten kan opprettholdes ved jordflytting.

Undersøkelser utført blant annet av Nibio har vist at jordflytting kan være teknisk gjennomførbart og sluttresultatet kan bli tilfredsstillende. Det er imidlertid forsket lite på dette temaet og vi har begrensede praktiske erfaringer med jordflytting i Norge. Råd om metoder og vurderinger av hvor gode resultater som kan oppnås, er derfor beheftet med betydelig usikkerhet.

• Les også: Hvor mye matjord blir faktisk bygd ned?

Det er ikke Nibio sin oppgave å vurdere om flytting av jord er riktig eller ikke. Instituttets rolle er begrenset til å vurdere om jordflytting er gjennomførbart og gi råd om hvordan flyttingen kan gjennomføres for å få et best mulig resultat. Nibio kan uansett ikke garantere for sluttresultatet ved flytting av jord.

Annonse

Godt jordbruksareal er en knapp ressurs i Norge. Jordvern kan derfor sees som en del av en nasjonal beredskaps- og sikkerhetsstrategi. Jordflytting erstatter ikke jordvern, men er kun et modererende tiltak når særlig sterke samfunnsinteresser tilsier at jordbruksareal må disponeres til andre formål.

• Les også: – Jordflytting kan løse utbyggingskonflikter

I slike tilfeller kan nedbygging av matjorda bli konklusjonen ut fra en politisk helhetsvurdering – og jordflytting kan vurderes. Dette er imidlertid politiske spørsmål som Nibio, som faginstitusjon, ikke skal ta stilling til.

Neste artikkel

Borch vil ha mål om 90 prosent norsk matkorn: – Ambisiøst