Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Urban bebyggelse i fjellskogen?

Hytter: Drastiske naturinngrep eller ikke? Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix
Hytter: Drastiske naturinngrep eller ikke? Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Hva er vitsen med «hytte», om den har alt det huset eller leiligheten din har? Dette spør Andrew P. Kroglund om, i kronikk 6. april. Svaret kan være at du kan ta i bruk slik «hytte» som helårsbolig, når du blir pensjonist og ikke lengre må møte opp på en arbeidsplass. Hvis du da også selger hus eller leilighet for eksempel i Oslo, så får du mye penger til overs. Det kan gi deg et relativt rikt liv som pensjonist.

Boliger i Oslo har høy markedsverdi, fordi det der er for få boliger i forhold til antallet arbeidsplasser, og dermed «selgers marked» for boliger. Med til dels rigide restriksjoner for boligbygging i Oslo kan ikke dette misforholdet rettes opp med det.

Kan dette misforholdet likevel reduseres, med at Oslofolk flytter til «hytter» med standard som helårsboliger, når de blir pensjonister og ikke lengre trenger å bo i Oslo?

• Les også: Hans Bårdsgård kommenterer: Si meg hvor du har hytte, og jeg skal fortelle deg hvor du ikke vil ha flere av dem.

Det er ca. 70 år siden «flukten fra landsbygda» begynte, som blant annet dikteren Tor Jonsson skrev om. Stor andel av bybefolkningen har ennå «røtter» i bygdene. Mange byboere søker tilbake til bygda de, foreldre eller besteforeldre kom fra, med å skaffe seg tradisjonell hytte, eller noe større fritidsbolig som senere kan «konverteres» til helårsbolig.

Annonse

Med det sistnevnte kan uttynningen av bygdefolket stanses, så bygder kan bestå som lokalsamfunn. Dette må være godt alternativ til slå sammen flere bygder til store grisgrendte lokalsamfunn.

Naturvernere hevder at «hyttefelt» – med standard som boligfelt – oppe i fjellskogen er drastiske naturinngrep som må unngås. Alternativ til fritidsbolig – som kan bli helårsbolig – kan være relativt mange feriereiser til fjerne land, og dermed stor flytrafikk og tilsvarende avgassutslipp.

Det bør også nevnes at uttak av trevirke, bearbeiding av det til byggematerialer, og bygging av hytter og hus skaffer arbeid til mange ute i bygdene. Forvaltning av inngrepsfri natur er omtrent det motsatte av virksomhet, og sysselsetter få.

Neste artikkel

Forventer rekordstor skogplanting