Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvejakta stoppet igjen

Oslo tingrett avsa tirsdag 21. november kjennelse til fordel for WWF, som hadde saksøkt staten for å stoppe lisensjakta på ulv. Etter Glommens syn en håpløs kjennelse som ikke bare bidrar til en ytterligere forsterkning av konflikten omkring ulveforvaltningen, men som også bidrar til en ytterligere økning av ulvestammen utover Stortingets målsetting.

Den urbane miljøbevegelsen jubler mens håpløsheten brer seg i områdene der ulven ferdes.

Skal dette ingen ende ta? Dagens ulveforvaltning, også lisensjakt på ulv, er grundig behandlet av Stortinget. I Glommen velger vi å forholde oss til Stortingets vedtak og det burde også miljøbevegelsen gjøre.

Annonse

Vi ser på WWFs søksmål som enda et forsøk på å trenere Stortingets lovlig fattede beslutning om lisensjakt på ulv. Dersom staten ikke raskt anker kjennelsen, vil ulvebestanden vokse ut over det vi oppfatter som et lovlig fastsatt bestandsmål for ulv.

Til tross for våre erfaringer med Klima- og miljødepartement fra sist vinter, håper vi at departementet denne gangen evner å vise handlekraft, slik at vi kan få en reell forvaltning av ulvestammen i Norge.

Neste artikkel

Bondelaget er glad for ulvesak til Høyesterett