Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulveforvaltning til fordervelse

Ulveforvaltnig viktigere enn tørkekrise?

Miljøminister: Ola Elvestuen (V). Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Miljøminister: Ola Elvestuen (V). Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

I oppland Arbeiderblad fredag 6. juli, og i Nationen 14. juli, skriver Ola Elvestuen om “en bærekraftid ulveforvaltning.” Det synes som om ei bærekraftig ulveforvaltning er mye viktigere for ham enn å bekymre seg over den tørkekrisen landet nå står overfor, og som viser hvor viktig våre utmarksresurser er i matproduksjonen. Spesielt i uår.

For Elvestuen er det visst viktigere å forvalte en dyreart som begrenser utnyttelsen av disse verdifulle resursene, og som ikke har noen annen misjon enn å rive ihjel de dyrene som utnytter dem.

Han skriver at vi har internasjonale forpliktelser som sier at vi skal ha ulv i Norge. Uten å ta hensyn til hva Erik Lykke, som var med å framforhandlet Bernkonvensjonen, uttalte til Aftenposten 30. januar 2004, hva Oslo namsrett kom fram til 16. februar 2001, og Borgarting lagmannsrett kom fram til 16. januar 2008. Her går det tydelig fram at vi ikke har noen forpliktelser til en levedyktig bestand av ulv i Norge. Jeg kan da heller ikke tenke meg at det finnes internasjonale konvensjoner som forplikter et land til å ha en dyreart som truer deler av næringslivet.

Elvestuen er tydeligvis ikke klar over hva FNs og den Europeiske menneskerettskonvensjonen sier: “Når rovdyrene blir en trussel mot minoritetenes tradisjonelle næringer er det brudd på menneskerettighetene.” Den rovdyrpolitikken Elvestuen bedriver er i strid med menneskerettskonvensjonene.

Det virker som sauebøndene er en gruppe som ikke er underlagt menneskerettighetene. De må bare finne seg i at ulven ødelegger livsgrunnlaget deres. Elvestuen skriver til slutt: “Vi har gode erstatningsordninger for å kompensere for tapene. Tap av sau er redusert med over 40 prosent de siste årene.” Det er klart det blir mindre tap til ulven dess flere som må slutte med sau på grunn av denne ulveterroren. Og mener han at sauebøndene skal basere sin inntekt på erstatningsordninger?

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter