Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulv er helt greit det …?

Vi ser at de fleste politiske partier vegrer seg for å ta tak i utfordringen som rovdyra betyr, skriver innsenderen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Vi ser at de fleste politiske partier vegrer seg for å ta tak i utfordringen som rovdyra betyr, skriver innsenderen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

«Men det er ikke mulig at ulv og sau skal være samme sted, sier beitelagsleder i Tynset beitelag til Nationen, etter at de mistet 450 dyr nå i sommer.»

Vi ser det igjen og igjen, viltet og beitedyra som blir utsatt for besøk av ulv fører alltid til tragedier av dimensjoner.

Spørsmålet blir derfor, hvorfor Erna Solberg ikke setter ned foten og foretar seg noe. Men i stedet setter hun inn en minister som Ola Elvestuen som gjør det han kan for å få mer ulv i landet og dermed øke tragediene for viltet og beitedyra og byrdene for folket.

Svaret er vel enkelt nok, internasjonal påvirkning og dermed nasjonal politikk. Vi ser at de fleste politiske partier vegrer seg for å ta tak i utfordringen som rovdyra betyr.

Det samme gjør media, eller skal vi si – tvert imot. Mye av media ser ut for å spille med i ideologien rundt den internasjonale villfarelsen at rewilding av naturen er en berikelse for folket?

Man kan jo spørre, er det virkelig noen som tror på at rovdyr, beitedyr og viltet skal utvikle seg og leve i skjønn harmoni?

Og er det noen som tror at våre forfedres erfaring og dermed aksjonering for å rydde plass for et rikt liv for viltet og husdyrene var et stort feilgrep?

Jeg håper at våre folkevalgte snarest setter seg i stand til å forvalte den kulturarv som vi har overtatt fra våre erfarne forfedre, og som har bidratt til en utvikling av landet og folket til verdens beste sted å bo.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter