Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ufyselige vrengbilder av Sp

Rak rygg: Trygve Slagsvold Vedum og reste av Sp kan stå med rak rykk, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Rak rygg: Trygve Slagsvold Vedum og reste av Sp kan stå med rak rykk, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Det er tydelig at Senterpartiets framgang bekymrer i vide kretser. Partiet anklages for populisme og slås i hartkorn med Trump, Putin og de nasjonalistiske verstingene i Europa. Sist ute er Rasmus Hansson som i «Nationen» 5. mai lar fantasien løpe fritt i sine forsøk på å henge ut Senterpartiet som et bakstreversk parti.

Trygve Slagsvold Vedum og ledelsen i Senterpartiet klarer meget vel å svare på slike beskyldninger sjøl, men jeg gir gjerne et lite bidrag. For meg er Senterpartiet først og fremst et konsekvent og gjenkjennbart parti som forvalter et tydelig verdigrunnlag. Det viktigste særtrekket er ønsket om å ta hele landet i bruk. Derfor er partiet tilhenger av en politikk som fremmer næringsmessig utnyttelse av naturressurser, enten det gjelder fisk, jord- og skogbruk eller energi. Senterpartiet har en helhetlig tilnærming til det grønne skiftet, ved at betydningen av grønne næringer og bioøkonomi framheves på lik linje med andre virkemidler.

Dette understreker partiets miljøengasjement, som også vises ved at man prioriterer fiskeressursene framfor olje og gass i sårbare områder. At Sp i noen andre saker kolliderer med deler av miljøbevegelsen skyldes reelle konflikter knyttet til ressursutnyttelsen, enten det gjelder avgiftsbelegging av grasbasert kjøttproduksjon, omfanget av rovdyr eller nivået på barskogvernet.

Senterpartiet er i tråd med sitt grunnsyn også kritisk til strukturelle endringer som gir lokalbefolkningen mindre innflytelse over viktige spørsmål, og som har en klar sentraliserende effekt. Uenighet knyttet til kommune- og regionreform, politireform og frivillighet kontra tvang, er ikke populisme. Det er derimot et uttrykk for at det faktisk er reelle motsetninger sentrum-periferi som blir svært tydelige i slike prosesser.

Annonse

Senterpartiet er et næringsvennlig parti, men samtidig svært opptatt av skadevirkningene av den økonomiske globaliseringen. Enten dette skjer gjennom liberalisering av handelen med jordbruksvarer, eller ved at store grupper marginaliseres gjennom den globale konkurransen, og der et lite mindretall sitter igjen med gevinsten. Til og med Viktor Normann erkjenner at vi har vært altfor lite oppmerksom på dette.

Senterpartiets EU-motstand er sjølsagt knyttet til ønsket om å ha hånd om de viktigste beslutningsprosessene nasjonalt, men i like stor grad til konsekvensene av et fellesskap der drivkreftene i sin natur forsterker sentraliseringen. Dette har svært lite med isolasjonisme og forherdet nasjonalisme å gjøre.

Jeg tar til orientering at politiske motstandere forsøker å ramme Senterpartiet med ufyselige vrengebilder av partiets verdigrunnlag og politikk. Men partiet kan stå med rak rygg. Det er tida som har kommet til Senterpartiet, og ikke Senterpartiet som snur kappen etter vinden.

Neste artikkel

Vedum om lagring av korn: – Regjeringa meiner alvor