Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ubygde kraftverk i Hedmark

Beredskap: Flere kraftutbygginger i Hedmark vil dempe flom. Foto: John Stenersen.
Beredskap: Flere kraftutbygginger i Hedmark vil dempe flom. Foto: John Stenersen.

«Ubygde kraftverker, ukjente stjerner – skap dem, med skånet livs dristige hjerner!» Dette er et vers i Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» fra 1936. Da var det ennå mange ubygde kraftverk i Norge!

Med relativt små høydeforskjeller og relativt liten avrenning er det ikke særlig store vannkraftressurser i Hedmark. Men flere sjøer i Glommavassdraget ble regulerte tidlig i forrige århundre, for å skaffe større vintervannføring til kraftverk i Akershus og Østfold. I etterkrigstiden ble det vannkraft-utbygging som monnet også i Hedmark, med kraftverk fra Glomma i Alvdal til Rendalen.

Et svensk kraftselskap søkte om konsesjon for 1,8 meter regulering av vannstanden i Femunden. Dette ble avslått. Dels fordi bygging av norsk kraftverk for fallet fra langt oppe i Trysilelva til den lavereliggende Engerdalen ble vurdert som lite lønnsomt. Også fordi det med slik regulering og utbygging ville bli noe større vintervannføring i elva gjennom Trysil, med mye frostrøyk og stor isproduksjon.

Det ble også vurdert å bygge ut Flisavassdraget, med bl.a. digert magasin inne i Kynndalen, og pumpekraftverk mellom det og Glomma nord for Braskereidfoss. Mye av hensikten med dette var å øke vintervannføringen til lang rekke elvekraftverk langs Glomma, og redusere flomtapene. Dette prosjektet ble vurdert som lite lønnsomt, og ble skrinlagt.

Annonse

I skadeflommen Vesleofsen i 1995 ble byen Lillestrøm «reddet» fra mye større oversvømmelse, med at ekstra mye vann ble holdt tilbake i Storsjøen i Rendalen og i Mjøsa. Selskapene som eier kraftverk nedstrøms disse sjøene ble da inspirert til å planlegge pumpeverk ved utløpene fra sjøene. Dels for å kunne ta ut noe mer vann til kraftproduksjon i løpet av vinterperiodene; men også for å få plass til noe mer flomvann i sommerperiodene. Disse prosjektene ble avvist av fylkesmennene i Hedmark og Oppland, som med det viste at de har ansvar som ikke rekker til den flomutsatte byen Lillestrøm i nabofylket Akershus! Derfor bør nok disse prosjektene vurderes på nytt, og suppleres med tilsvarende prosjekt ved Storsjøen i Odalen.

Muligheten for felles utbygging av Trysilelva og flomelva Mistra i Rendalen er spolert, med vern av både Kynna og Mistra i tillegg til Trysilelva, og bygging av mange hytter i Grøndalen.

Det var billig å verne et vassdrag, så lenge merkostnaden med å bygge ut ett eller to andre vassdrag var liten. Miljøvernere vil ha ny fornybar energi, og utelukker atomkraft så vel som kull, olje, og naturgass. Energien skal også være «ny», for å utelukke også ny vannkraft, som miljøvernere har definert som gammelt energialternativ. Så langt er det solkraft og vindkraft som er «ny fornybar energi». Slik kraftproduksjon blir ujevn og upålitelig, og må enten lagres eller suppleres med mye regulerbar kraft.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua