Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uansvarlig, landbruksminister

Tilskudd: Det er ingen tvil om at endringene av husdyrtilskuddet har stimulert økningen i antallet mordyr, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Tilskudd: Det er ingen tvil om at endringene av husdyrtilskuddet har stimulert økningen i antallet mordyr, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har den siste tiden uttalt til flere medier at tilskuddene til sauenæringa må kuttes for å få bukt med overproduksjonen av lammekjøtt.

Det er mange som har satset tungt og investert store summer i nye sauefjøs de seinere årene, - i tråd med de signaler som er gitt av regjeringen, og den politikk som er vedtatt i Stortinget. Dette er en politikk som har stimulert økning av driftsomfanget på det enkelte sauebruk i betydelig grad. Resultatet har blitt en problematisk overskuddssituasjon. Statsråd Dale vil altså komme dette til livs med å redusere tilskuddene.

Jeg skal ikke forskuttere på hvilken måte sauebønder vil møte en situasjon med reduserte tilskudd. For egen del ville jeg nok som gjeldsbelasta sauebonde med nytt sauefjøs, tenke påsett av enda noen flere søyer for å få flere lam som kan kompensere for bortfallet av tilskudd. Det er sannsynlig at flere vil tenke samme tanke, - og i tillegg gjøre det. Det er ikke noe smart trekk med tanke på markedssituasjonen for sau og lam, men det er ofte slik at enhver er seg selv nærmest.

I 2014 fikk landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ved hjelp av de daværende regjeringspartiene, samt KrF og Venstre, gjennomslag for kraftige endringer i bl. a. husdyrtilskuddet. For sau innebar dette en endring fra fire til to intervaller, satsene ble gjennomgående redusert og taket for hvor mange sauer som er berettiget tilskudd ble fjernet. Endringene førte til at husdyrtilskuddet for sau, dreiet fra å være en ordning hvor hensikten var å kompensere mindre sauebruk for driftsulemper, til å bli en ordning for å stimulere til et økt driftsomfang på det enkelte bruk.

Annonse

2015 var året hvor endringene som ble vedtatt i 2014 begynte å virke. For et sauebruk med 150 søyer betød endringene at det som var et husdyrtilskudd på kr. 135 000,- i 2014, var redusert til kr. 112 000,- i 2015. For inneværende år må et sauebruk ha ca. 260 søyer for å oppnå det samme husdyrtilskuddet som bruket hadde med 150 søyer i 2014! Det er ingen tvil om at endringene av husdyrtilskuddet har stimulert økningen i antallet mordyr, og derved en klar økning i antallet lam til slakt. Dette er villet politikk fra Høyre og Frp, og dessverre har Venstre og Krf blitt med på ferden. En villet politikk som har til hensikt å gjøre det enkelte bruk større.

Når statsråd Dale nå signaliserer kutt i tilskuddsordningene til sau, så er det både uærlig og uansvarlig. Uærlig, fordi statsråden unnlater å fortelle historien om at regjeringens egen politikk, omleggingen av tilskuddsordningene til sau, er produksjonsdrivende med overproduksjon som resultat. Uansvarlig fordi et kutt i tilskuddsordningene vil ramme mange sauebruk som allerede har en anstrengt økonomi, og fordi kutt i tilskudd faktisk kan øke produksjonen ytterligere.

Jeg håper Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besinner seg og legger bort eventuelle planer om kutt i tilskuddene til gardsbruk med sau. Et godt håndslag fra statsråden vil være å legge til rette for å etablere en effektiv ordning for produksjonsregulering i sauenæringa.

Neste artikkel

Nortura løftar prisen på kjøtt og egg: – Stort behov for inntekt