Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tvangssammenslåing av Finnmark og Troms

Kommunalminister Monika Mæland får kritikk av innsenderen for ikke å ta hensyn til folkeavstemningen i Finnmark. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Som de fleste har fått med seg, har regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre, og med hjelp fra KrF, besluttet tvangssammenslåing av Finnmark og Troms fylker.

Finnmark fylkesting stemte nei til sammenslåing før Stortinget fattet sitt vedtak.

De fleste har vel fått med seg den videre gangen i saken. Regjeringen, representert ved kommunalminister Monika Mæland, har gjentatte ganger kommer med nedlatende kommentarer og trusler overfor befolkningen i Finnmark.

Etter sterk motstand fra finnmarkingene, med stor støtte fra befolkningen i Troms fylke (bortsett fra Tromsø by) valgte fylkestinget i Finnmark å gjennomføre en folkeavstemning. Folkets stemme var klar og tydelig. Vi ønsker ikke å bli slått sammen med Troms Fylke.

Annonse

Mæland håner folkeavstemningen og finnmarkingenes meninger og mot ved å meddele at dette ikke har noen som helst betydning for resultatet. Torild Brandsdal fra KrF sier at folkeavstemningen skulle kommet tidligere.

Kjære Torild Brandsdal; vi trodde virkelig at når fylkestinget i Finnmark stemte nei til sammenslåing, ville dette bli respektert av representantene for de regjerende politiske partier på Stortinget. Det viser seg i ettertid at denne stemmen ikke var kraftig nok. Derfor valgte Finnmarkingene å kreve folkeavstemning for å vise sin avsky og motstand mot Stortingets beslutning. J

eg har forståelse for at det kan være vanskelig å gå tilbake på et vedtak man har stått så hardt på for å vinne frem med. Slik saken nå har utviklet seg, synes det som om det er bedre for noen politikere å godta en feil beslutning enn å bli ydmyket og tape ansikt for allmennheten.

Så skal man alltid huske på at «hovmod står for fall». Med støtte fra 2 av 3 nordmenn håper jeg Stortingets vedtak om tvangssammenslåing blir omgjort til høsten.

Neste artikkel

Nitrogenet som forsvant