Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trygg i den største stunden

Trygghet: Det aller viktigste vi gjør i helsetjenesten, er å ta vare på de aller minste og mest sårbare blant oss, skriver helseministeren. Foto: NTB scanpix
Trygghet: Det aller viktigste vi gjør i helsetjenesten, er å ta vare på de aller minste og mest sårbare blant oss, skriver helseministeren. Foto: NTB scanpix

Den største og mest sårbare stunden i livet er når et lite menneske kommer til verden. Derfor er det viktig med trygge rammer rundt mor og barn – både under og etter fødselen.

Det aller viktigste vi gjør i helsetjenesten, er å ta vare på de aller minste og mest sårbare blant oss. De siste ukene har vi diskutert nettopp dette. Vi har diskutert hvordan norsk barselomsorg er og bør være. Det er en viktig debatt!

Utgangspunktet er ganske godt. Norge er blant landene i Europa med aller lavest spedbarnsdødelighet. Det er trygt å føde i landet vårt. Når det er sagt – barselomsorgen vår skal bli bedre. Vi må sørge for at alle nybakte mødre og nyfødte barn får oppfølgingen de trenger når de reiser hjem fra sykehuset.

I mange kommuner får kvinnene tett oppfølging av jordmor eller fastlege. Etter fødselen følger helsesøstre og helsestasjonene opp, blant annet med hjemmebesøk. Men i flere kommuner er det mangel på jordmødre slik at kvinner som ønsker å gå til jordmor framfor helsesøster eller fastlege, ikke får denne muligheten. Derfor styrker vi barselomsorgen.

– Vi har vi økt bevilgningene til helsestasjonene og sørget for flere jordmødre og helsesøstre i kommunene.

– Vi har lovfestet at alle kommuner i Norge skal ha jordmorkompetanse.

Annonse

– Vi har vi satt av 20 millioner kroner i øremerkede midler til jordmortjenesten på årets budsjett. Vi er ikke i mål. Men utviklingen går utvilsomt i riktig retning.

Jeg deltar gjerne i debatten om hvordan barselomsorgen bør være. Men når det kommer påstander om at omsorgen for nyfødte barn og mødrene deres blir stadig verre, når det hevdes at små barn kan komme til å dø og at nybakte mødre og barna deres skal settes på gata rett etter fødselen, da er det ikke en debatt basert på fakta. Da er det en debatt basert på frykt.

Fødsler er forskjellige. Kvinner som har født har ulike behov. Trebarnsmoren som har vært gjennom en ukomplisert fødsel og er rutinert når det gjelder amming, kan dra hjem fra fødeavdelingen tidligere enn den førstegangsfødende som har hatt en komplisert fødsel og sliter med å komme i gang med ammingen.

Fødestedene våre må og skal planlegge ut fra dette. De må planlegge for at noen kvinner reiser hjem fra sykehuset kort tid etter å ha født, mens andre kvinner trenger å være der i lenger for å få hjelp og oppfølging.

Målet for sykehusene våre er trygghet for mor og barn i den største og mest sårbare stunden i livet. Det er mitt mål også.

Neste artikkel

En matnasjon må passe på grunnmuren