Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tom Nysted under falskt flagg

Kraft: Norske strømkunder må ta rekningen for krafteksport til utlandet, skriver Hogne Hongset. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Kraft: Norske strømkunder må ta rekningen for krafteksport til utlandet, skriver Hogne Hongset. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

En velkjent teknikk er å tillegge noen argumenter de ikke har fremmet, og så gå løs på disse argumentene med tung patos. Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi driver denne teknikken imponerende langt i sitt tilsvar til meg 18. mai. Det meste han skriver om, blant annet kraftforedlende industri, var ikke berørt i min kronikk.

Saken jeg tok opp, er at flere utenlandskabler vil føre til økte strømpriser her i landet. Nysted benekter ikke at jeg har rett i dette, han bekrefter til og med at de tallene jeg opererer med, er i samsvar med prognosene til Norges vassdrags- og energidirektorat. Ifølge Nysted sier denne prognosen at Statnetts planlagte kabel til Storbritannia fører til at strømprisen øker med to øre i 2030. Kabelen skal riktig nok tas i bruk i 2021, og da vil økningen være betydelig høyere, kanskje det doble.

Men la oss holde oss til de to små ørene i 2030. To øre økt pris gir norske strømkunder en ekstraregning på 2700 millioner kroner hvert år fra 2030. I perioden 2021–2030 betydelig mer. Det gleder selvsagt kraftselskapene, men hva får strømkundene igjen for de svært så mange millionene de må ut med, hvert år? Det sier ikke Nysted noe om. Forståelig nok, fordi det er absolutt ingen ting!

Nysteds kommentar til dette er slik: «Det er elementært at tilknytning til andre kraftmarkeder påvirker prisene. Men det er ikke noe alternativ til en slik tilknytning. Uten kabler måtte jeg og en del kolleger innført rasjonering flere ganger de siste ti årene. Vi er blitt reddet av at vi kunne importere strøm gjennom de kablene Hongset helst vil kutte.»

Dette er rå demagogi, av verste skuff! Jeg vil ikke «kutte» noen kabel, vi trenger selvsagt kabler for å fange opp variasjon i nedbøren. Men til det formålet har vi allerede mer enn nok kapasitet mot utlandet, noe som Nysted også bekrefter i den refererte uttalelsen! Det jeg påpeker er at vi ikke trenger flere kabler. De som Nysted og andre vil bygge, de er uten betydning for forsyningssikkerheten, men de vil drive prisene opp her i landet.

Annonse

Slik begrunner Nysted at han vil ha nye kabler: «Hensikten med flere kabler er ikke å «importere» et britisk nivå på strømpriser, men å tilby et overskudd når vi har det, og å levere støttekraft for europeisk vind- og solsatsing. I dag kommer mye av støttekraften fra kull. Vannkraft kan erstatte store deler av kullforbruket og fungere som støtte for vindkraftparker som leverer strøm til millioner av mennesker i Nord-Europa.»

Hensikten er altså den aller beste. Nysted vil slett ikke importere britiske priser, han vil hjelpe klimaet! Det er nesten så vi hører englevingene slå. Det Nysted ikke sier noe om, er hvor han skal hente den kraften han skal eksportere i de nye kablene. For kablene skaper ikke ny strøm! Og når Statnetts nye kabel til Tyskland kommer i drift, vil vi ha kapasitet til å sende bortimot halvparten av all vår vannkraft ut av landet. Det er langt mer enn noe tenkelig overskudd! Og ideen om Norge som «Europas batteri», den har NVE-sjefen Per Sanderud lagt død for to år siden.

Så hvorfor flere kabler da, og spesielt til Storbritannia? Det er dit Agder Energi nå, med konsernsjef Tom Nysted, har søkt konsesjon for å få bygge sin egen deleide kabel (NorthConnect). Kan det kanskje ha noe å gjøre med prisnivået der borte? Akkurat nå er prisen på strøm i Storbritannia 98 prosent høyere enn i Norge. Ifølge Nysted er det altså ikke dette som motiverer for å bygge kabler dit! Ja, ja. For mange år siden gikk en svensk film i Norge, med denne tittelen: «Änglar, fins dom?»

Neste artikkel

Helsen til hjortevilt betyr mye for meg og deg