Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Til Ingjerd Schou

Skal vi henge om EØS-avtalen?

I Nationen den 8. juni har ovennevnte stortingspolitiker fra Høyre en forsvarstale for EØS-avtalen og hvor viktig den er for Norges eksporterende næringsliv.

Annonse

Det er sikkert riktig, men EØS-avtalen er jo noe langt mer enn en handelsavtale! Det at alt vedrørende EU/EØS går mot en overnasjonal union, hvor alt via diverse direktiver skal styres fra Brussel "glemmer" (bevisst eller ubevisst?) Ingjerd Schou å nevne i sin kronikk.

Og det er jo dette 70 prosent av Norges befolkning ikke liker, men som Stortingsflertallet "glatt" overser.

Neste artikkel

Økonomi er viktig, også i skogbruket