Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tåkeprat om Matprat

Forsvarer Matprat: Direktør Kjell Rakkenes i Nortura. Foto: Vidar Sandnes
Forsvarer Matprat: Direktør Kjell Rakkenes i Nortura. Foto: Vidar Sandnes

Kjell Rakkenes fra Nortura griper etter halmstrå når han beskylder Dyrevernalliansen for å ikke vite hvor midlene til opplysningskontorenes reklame kommer fra. Ett av problemene vi påpeker i innlegget om opplysningskontorene er nettopp at bøndene er nødt til å finansiere en utdatert ordning de får lite igjen for.

Den generiske markedsføringen til opplysningskontorene er lite effektiv og fremmer importvarer, eksempelvis importert storfekjøtt, slik markedsbalanseringsutvalget har påpekt. Det er neppe i den norske bondens interesse.

Dette kommer i tillegg til at Opplysningskontoret for egg og kjøtt driver med storstilt kjøttreklame, på tross av problemene det høye og økende kjøttforbruket påfører både klimaet, mennesker og dyr. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er kjøttforbruket i Norge tre ganger større enn hva FNs klimapanel regner som bærekraftig, og det er en klar sammenheng mellom høyt kjøttforbruk og ulike livsstilssykdommer. Dette får også samfunnsøkonomiske følger.

Helsedirektoratet har beregnet utgiftene som følger av for høyt forbruk av bearbeidet og rødt kjøtt til hele 30 milliarder kroner årlig. Altså er det lite samfunnstjenlig å drive med massiv reklame for å øke det allerede for høye kjøttforbruket.

Da er det absurd at staten er innblandet i slik reklame. Særlig ettersom fordelingen mellom de ulike opplysningskontorene er så skjev og lite forenlig med miljø-, helse- og dyrevelferdshensyn. For selv om opplysningskontorene ikke finansieres direkte av staten er de, som Rakkenes selv sier, ansvarlige for forvaltningen av ordningen.

Annonse

I tråd med omsetningsloven er det staten som innkrever omsetningsavgiften bøndene betaler inn, og de er representert i og oppnevner medlemmer til Omsetningsrådet, som råder opplysningskontorenes virksomhet.

En fredning av ordningen bare fordi det skaper forutsigbarhet ved å la virksomheten fortsette som før, er ikke god politikk av Ap, Sp, SV og KrF. Det er betimelig og en del av politikernes oppgave å endre utdaterte og lite samfunnstjenlige ordninger, uavhengig av hvor lange tradisjoner de har. Det gjelder på alle samfunnsområder.

Uten sammenlikning for øvrig, ble for eksempel vold i hjemmet lenge ansett som husbråk og noe myndighetene ikke skulle blande seg inn i. De fleste er imidlertid glade for at det ikke lenger er tilfellet i dag.

Det er på høy tid å slutte med tåkepratet og forandre den utdaterte ordningen med opplysningskontorene. Når de nevnte partiene nå har gitt Omsetningsrådet selv oppgaven med å evaluere opplysningskontorenes virksomhet er det god grunn til bekymring både på menneskers og dyrs vegne.

Neste artikkel

Nortura hentet inn fem advokater for å sikre seg Steinsland