Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SVs næringspolitikk ville vært en ulykke for norsk økonomi

Vi ville hatt titusenvis av tapte arbeidsplasser.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kritiserer SVs næringspolitikk. Foto: Ned Alley / NTB scanpix
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kritiserer SVs næringspolitikk. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

SVs Torgeir Knag Fylkesnes forsøker i Nationen 23. oktober å snakke opp SVs næringspolitikk ved å snakke ned regjeringens. Han lykkes hverken med det ene eller det andre.

For det er ikke til å komme unna: SVs næringspolitikk ville vært en ulykke for norsk økonomi, med titusenvis av tapte arbeidsplasser over hele landet. Og det ville være bare i første omgang, dersom SV hadde levert på sitt løfte om å avvikle oljeindustrien.

Jeg skal gi Fylkesnes rett i én ting: Klimaendringene vil legge sterke føringer på næringspolitikken i årene fremover. Men heller ikke på miljøsiden klarte SV å levere skikkelig den gangen de selv satt i regjering, og klimagassutslippene er lavere nå – med Venstre, Høyre, og, ja, Frp i regjering – enn da SV satt i Miljøverndepartementet.

Regjeringens næringspolitikk legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv. Som skal skape verdier og nye grønne jobber, som skal legge grunnlaget for et bærekraftig velferdssamfunn i Norge. Men grønn og bærekraftig vekst er fullt mulig. Vi må kutte i klimagassutslippene samtidig som vi legger til rette for økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser.

Annonse

Gjennom prising av utslipp og krav i offentlige anskaffelser bidrar regjeringen til å skape marked for grønne løsninger. Samtidig satser vi kraftig på forskning og innovasjon. 4,5 milliarder kroner mer enn i 2013. Dette legger til rette for at næringslivet kan utvikle de nye løsningene.

Regjeringens satsing på grønn skipsfart bidrar til å kutte utslipp og skape næringsmuligheter i maritim sektor. Innen 2021 vil over en tredel av ferger i norske fjorder ha elektrisk framdrift. Mye av teknologien utvikles i her hjemme.

Industrimeldingen er klar på at industrien vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Industrien er viktig for norsk økonomi og velferd og en forutsetning for næringsutvikling og sysselsetting i hele landet. Industrien bidrar til at Norge har flere ben å stå på og opprettholder og utvikler en kompetansebase og fagmiljøer i verdensklasse. De samlede klimagassutslippene fra industrien er redusert med nær 40 prosent siden 1990.

Norge har gode forutsetninger som industrinasjon. Vi har god tilgang på rimelig, fornybar kraft, vi har høykompetent arbeidskraft, en evne og vilje til å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Dessuten har vi i Norge høy grad av tillit, sterke klynger og nettverk, og ikke minst en ren industri.

Det er forutsetningene regjeringen vil bygge en grønn, bærekraftig økonomi på. SVs svar på utfordringene til norsk næringsliv er å avvikle vår viktigste næring samtidig som norsk eierskap og norske arbeidsplasser skal skattlegges hardere. Heldigvis fremstår SVs næringspolitikk så åpenbart virkelighetsfjern for de fleste velgere at den neppe noen gang vil bli gjennomført.

Neste artikkel

Fiskerbondens siste sukk