Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svenske tilstander ønskes

Sverige setter av 8 milliader til bredbåndutbygging. Vi trenger svenske tilstander i Norge.

Ikke i Norge: I Sverige er det satt av åtte milliarder statlige kroner på bredbåndsutbygging, skriver innsenderen. Foto:  Michael Folmer / Mostphotos
Ikke i Norge: I Sverige er det satt av åtte milliarder statlige kroner på bredbåndsutbygging, skriver innsenderen. Foto: Michael Folmer / Mostphotos

Ja, det er faktisk slik at noen av oss ønsker svenske tilstander. Det gjelder på bredbåndsatsing. I Sverige kan de kanskje se til oss og tenke at de frykter norske tilstander, for her har det vært en total bredbåndssvikt fra regjeringens side.

Ingen er vel uenig i at vi er på full fart inn en hel digital hverdag. Det pågår nå nødvendige digitaliseringsprosjekter både i privat næringsliv og offentlig tjenesteyting.

En viktig faktor for å kunne klare å levere gode nok helse- og omsorgstjenester er å ta i bruk gode digitale verktøy. Dette må gjøres fordi vi blir langt færre som skal levere tjenester til langt flere eldre. I tillegg skal tjenestene utvikles i takt med ny medisinsk utvikling og nye krav fra oss som innbyggere.

• LES OGSÅ: Telenor kuttar internettet til 1000 abonnentar

Vi vet også at industrien og næringslivet må digitalisere for å kunne overleve. Skal vi lykkes med dette må vi ha på plass høyhastighetsbredbånd i hele landet.

Hvorfor henger vi etter? På tross av at regjering og storting nevner endringen som pågår i et hav av dokumenter så svikter regjeringen totalt når det kommer til å få nødvendig infrastruktur på plass. De satser alt på å overlate det til markedskreftene.

I vårt spredtbodde og langstrakte land har vi en reell og betydelig markedssvikt, etterspørselen er betydelig større en tilbudet. Kommersielle aktører vil aldri kunne bygge i hele landet slik vi trenger for å sikre framtida vår. Og en betydelig markedssvikt på nødvendig infrastruktur må tilsi at det offentlige bidrar til å stimulere markedet.

Sverige har nå en plan for å bygge bredbånd med kapasitet opp mot en gigabyte per sekund for 98 prosent av innbyggerne sine innen 2025. De avsetter 8 milliarder statlige kroner på dette. I Norge har Stortinget satt av 150 millioner i 2018.

Annonse

• LES OGSÅ: – Lokale selskaper tar byrden

Målet er 100 megabytes per sekund for 90 prosent av oss innen 2020. Og her kan jo 90 prosent i landet allikevel bety at man fortsatt bare har 70 prosent i Hedmark, Rogaland eller Nordland.

Regjeringen argumentere med at de private aktørene bygger ut mer nå enn før. Det stemmer jo på et vis, i 2016 fikk 140.000 tilbud om høyhastighetsbredbånd. Problemet var bare at om lag 100 000 av disse hadde faktisk høyhastighetsbredbånd fra før. De kommersielle bygger altså i hovedsak der det allerede finnes tilbud. Det er jo også dette som er markedslogikken. Så da kan ikke storting og regjeringen lene seg tilbake og tro at markedet skal klare dette.

Skal vi klare å løse utfordringene for næringslivet, den offentlige tjenesteproduksjonen og skape bolyst i hele landet vi gjøre som andre land i Europa, korrigere markedssvikten med statlige penger. I Hedmark så har fylkeskommunen og kommune fått til et godt samarbeid med leverandørene.

Vi bruker store summer fra det offentlige Hedmark, men dette må være en statlig oppgave og vi kommer ikke i mål før regjering og storting våkner opp og blir med på en satsing med penger og ikke bare en feilslått tro på markedskreftene.

• LES OGSÅ: Sju av ti er fornøyde med bredbåndsdekningen

Siden det er så populært med studieturer til Sverige så håper at jeg en minister eller to tar turen for å lære om bredbåndsatsing neste gang.

Neste artikkel

Ber om årleg breibands-milliard: – Utbygginga går for sakte